Školské odbory: Půlmiliarda navíc mnoho neřeší, proto stávkujeme

Praha - Stávka pracovníků ve školství chce podle odborů upozornit na to, že „ve školství skutečně není něco v pořádku“. Ministrovi školství Ondřeji Liškovi se sice podařilo získat peníze ještě pro letošní rok, ale navýšení rozpočtů škol není podle odborů dostatečné. Proto se do stávky chystá zapojit skoro 60 procent všech typů škol. Podle odborů má být účast vyšší než při posledních protestech v prosinci.

„Propad reálných mezd v letošním roce je pět procent a vláda si myslí, že půlmiliarda to vyřeší,“ uvedl předseda školských odborů František Dobšík, co je důvodem ke stávce. Domnívá se, že kdyby byla politická vůle finance pro učitele získat, našly by se ve státním rozpočtu. Ministr Liška ale tvrdí, že se snaží dost a že pro letošek už ze státní kasy nic nedostane. „Jednání s ministerstvem financí začala na nule a myslím, že mezi nulou a půlmiliardou je poměrně podstatný rozdíl,“ řekl odborářům.

Stávkovat budou všechny typy škol

Do pondělní stávky se přesto chystá zapojit skoro 60 procent všech typů škol: mateřské, základní i střední. Účast ohlásily i umělecké nebo speciální školy. Zapojí se nejen učitelé, ale také nepedagogičtí pracovníci. Podle odborů má být účast vyšší než při posledních protestech v prosinci. Krajské odbory počítají i s vypravením autobusů do Prahy v den demonstrace.

Připojení ke stávce mnohde komplikují školy v přírodě, výlety nebo maturity. Předpokládá se ale, že účast se vyrovná prosincové stávce, do které vstoupila zhruba polovina z deseti tisíce všech regionálních školských zařízení.

Nejméně se do stávky zapojí mateřské školy. „To že jsme se do protestů nezapojili, neznamená, že s požadavky stávkujících učitelů nesouhlasíme. Nestávkujeme, protože děti jsou moc maličké a rodiče je skutečně nemají kam dát,“ komentuje situaci ředitelka mateřské školy Eva Březinová.

Liška se snaží situaci změnit

Odboráři dali Liškovi před koncem dubna na získání peněz, které by vylepšily finanční situaci učitelů, desetidenní ultimátum. Žádali také zvýšení rozpočtu regionálního školství ještě pro letošní rok o tři miliardy korun, neboť ty by pomohly vyrovnat platové propady kvůli inflaci.

Ministrovi se podařilo vyjednat ve vládě navýšení rozpočtu o půl miliardy, kterou by školy měly získat do července, a to s tím, že další čtyři miliardy by měly dostat v roce 2009. Peníze jsou určeny pouze na platy učitelů, ne nepedagogických pracovníků škol, například kuchařů nebo školníků.

Chceme více peněz pro všechny

Odbory ale navýšení vzhledem ke svému třímiliardovému požadavku považují za nedostatečné. Nelíbí se jim také, že peníze jsou určeny jen pro učitele a pouze k navýšení motivační, nikoli pevné části mzdy.

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka znamená slíbené navýšení pro jednotlivce vyšší příjem řádově o stokoruny, propady díky inflaci jdou ale do tisíců. Na začátku května proto odboráři ohlásili stávkovou pohotovost, která v polovině měsíce vyústila v oznámení, že chystají na 9. června stávku.

Na reformy nejsou peníze 

Učitelé upozorňují, že stát chce po školách reformy, místo aby ministersvo na reformy peníze přidalo, ubývají finance i na vybavení škol. „Jenom v letošním roce přišla naše škola o 150 tisíc korun, které byly určeny na učební pomůcky a další vzdělávání učitelů,“ řekl ředitel základní školy Jaroslav Máca. 

„Třídy jsou nacpané dětmi a peněz je stále méně. Chce se po nás stále více práce za méně peněz. Chtějí se po nás nové způsoby výuky, ke kterým je ovšem potřeba víc než křída a tabule,“ podotkla učitelka na základní škole Lenka Hodaňová.

Stávka je součástí tzv. měsíce nepokojů

Stávka a je součástí řetězu protestů v tzv. měsíci nepokojů, který odboráři vyhlásili koncem května. V jeho rámci třikrát protestovali před úřadem vlády - proti penzijní reformě, Julínkovým plánům a celkovým dopadům vládních změn. Na demonstrace navazují dvě stávky - 9. června stávka učitelů a 24. května pak zdravotníků. K nim se na hodinu chystají připojit všichni odboráři, o účasti mluví i dopravci.