Lidé pobírají často nižší penze, než na jaké mají nárok

Praha - Nedostatečná vstřícnost úřadů při poskytování informací vede podle Kanceláře ombudsmana v četných případech k tomu, že občané přicházejí při výpočtu důchodu i o několik tisíc měsíčně. „Některá úskalí při vyplňování žádosti jsou fatální, často se na nás obrátí člověk v době, kdy už je rozhodnutí pravomocné a nedá se nic moc dělat,“ uvedl Karel Kantořík z Kanceláře ombudsmana. Právě podněty v oblasti penzí přicházejí na jeho stůl od občanů nejčastěji.

Pokulhává informování i evidence

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl vyjádřil „určitou nespokojenost s poskytováním informací žadatelům o důchody“. Přitom právě příslušná místní správa sociálního zabezpečení by podle zákona měla při žádosti o dávky poradit. Její vyplnění vyžaduje určité právní povědomí, které samozřejmě ne každý občan má.

Jako druhotný problém při získání a výměře důchodu, který občanovi skutečně náleží, označil Motejl nejasnosti v zápočtových listech. Politicko-ekonomické změny v 90. letech zapříčinily podle něho určité zmatky, ne všichni zaměstnavatelé vedli a předávali evidenci důchodového pojištění pečlivě.

Na placení není nikdy pozdě

Přitom právě doba, po kterou bylo placeno důchodové pojištění, hraje při získání invalidního i starobního důchodu nemalou roli. Úřady podle ombudsmana často žadatele nedostatečně poučí o jeho možnostech, aby dosáhl na určitou výši penze. Například, že si může chybějící pojištění doplatit. Musí tak ale učinit před podáním žádosti o důchod, jinak už správa na doplatek nebere zřetel.

To, co je drobným písmem, bývá důležité

K nejčastějším procesním nedostatkům, které získání starobního i invalidního důchodu komplikují, patří i „drobné písmo“ v odůvodnění. V rozhodnutí o důchodovém nároku správa sociálního zabezpečení například uvádí, že se proti němu nepřipouští žádné opravné prostředky ve správním řízení.

Lidé ale často nevědí nebo na poslední straně přehlédnou, že bránit se lze i jinak. V případě nesouhlasu může žadatel do dvou měsíců podat žalobu k soudu, přičemž je osvobozen od soudních poplatků.

V roce 2008 důchod ve výši z roku 1995

Téměř každý den řeší Kancelář ombudsmana otázky spojené s invalidním důchodem. Občané, především horníci, kteří pobírají invalidní důchod a nárok na starobní jim vznikl před rokem 1996, často kvůli nedostatečné informovanosti přicházejí při výpočtu penze o tisíce.

„Zákon rozlišuje dva termíny - nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu. Nárok vznikl v roce 1994, za účinnosti odlišného zákona než dnes, a té paní byl přiznán ve výši odpovídající tomuto roku, i když o výplatu důchodu požádala v roce 2003,“ uvádí Karel Kantořík jeden z případů.

Na základě právní úpravy z ledna 2007 může žadatel o důchod změnit do třiceti dnů od podání datum, od kterého žádá, aby mu byla dávka přiznána. Nicméně i přesto by měli být lidé podle Otakara Motejla při vyplňování formulářů opatrní a nebát se úředníka zeptat.

Parkovací místo pro zdravotně postižené
Parkovací místo pro zdravotně postižené
Více fotek
  • Parkovací místo pro zdravotně postižené autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/82/8127.jpg
  • Otakar Motejl autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/260/25969.jpg