Na následky úrazů ročně umírá tři sta dětí

Praha - V České republice ročně zemře na následky úrazů přes tři sta dětí. Odborníci vidí jednu z příčin v nedostatečné prevenci. Podle náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky by se měla problematika dostat do osnov škol. V přijatelné míře by se mohly s bezpečností seznamovat už děti v předškolním věku. Často zde ale nezbývá na výchovu k bezpečnosti práce čas. Tématu se dnes věnovala konference Prevence rizik úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže.

Mezi nejčastější případy smrtelných úrazů patří utonutí, dopravní nehody a pády. Za ohroženou skupinu se považují i mladí pracovníci ve věku 18 až 24 let. „Mladí lidé bývají často bez zkušeností, podceňují rizika,“ doplnil Šimerka. Výhodou jsou proto smíšené pracovní kolektivy, ve kterých jsou i zkušenější pracovníci.

Příkladem by měli jít hlavně dospělí. Rodiče si podle Šimerky často neuvědomují, že je potomci při práci sledují. Nedodržování bezpečnostních pravidel například při práci se zahradní technikou nebo při opravě spotřebičů pak považují za přirozené.

V základních a středních školách by měla být výchova k bezpečnosti práce samozřejmostí. Prevence by mohla začít už od mateřské školky. Nejdůležitější je přístup k dětem přiměřený jejich věku. Malé děti si problém dobře uvědomí například pomocí výtvarné soutěže nebo žertovného komiksu.

Na výchovu k bezpečnosti často nezbývá čas nebo se upřednostňují jiná témata, jako je výuka jazyků či informačních technologií. „Když ale žáci přijdou například o hodinu matematiky, tak je to nezabije,“ dodal Šimerka.