Greenpeace se pře s armádou o své věci

Plzeň/Jince (Příbramsko) - Armáda začala členům Greenpeace vracet věci, které měli na kótě 718 v Brdech. Aktivisté ráno pohrozili, že armádu zažalují, pokud se nedohodnou na jejich vrácení. Armáda považuje majetek z kóty, který nepatří vojsku, za nalezený. Podle ředitele české Greenpeace Jiřího Tuttera ale armáda věci za stovky tisíc zabavila.

Na tom, zda věci byly zabavené nebo nalezené, se obě strany nemohou shodnout. „Při zákroku na kótě ani jedna z pěti osob neoznámila, že na kótě má své věci, ani neprojevila přání si tento materiál z kóty odnést,“ uvedl mluvčí vojenské policie Jan Čermák. Armáda proto věci vzala jako nalezené a zadokumentovala je. O tom ale Tutter pochybuje a tvrzení o nalezení považuje za absurdní.

„Jsou zde případy, kdy vytrhli našemu kolegovi zapůjčenou kameru v hodnotě asi 200 tisíc z rukou, a řekli mu, že je zadržena v rámci zásahu,“ uvedl. Obě strany se přitom odvolávají na videozáznamy z akce, které mají podpořit jejich tvrzení. Armáda podle názoru aktivistů jednala v rozporu se zákonem. 

Čermák to kategoricky odmítá. Na věci z kóty prý byla pořízena dokumentace, při sepisování byla nezávislá osoba, tedy ne vojenský policista. U předávání drahých věcí, hlavně elektroniky, bude armáda podle Čermáka trvat na prokázání vlastnictví. Nevyloučil ale, že se spokojí se svědectvím. Některé drobnější věci si aktivisté převzali dnes večer.

Podle Tuttera je zatím předčasné mluvit o žalobě. Aktivisté ji chtějí podat v případě, že by jejich věci byly poškozené nebo ztracené. „Zatím, co jsem viděl, bylo v pořádku, dáváme dohromady naše seznamy se seznamy armády,“ uvedl.