Obyvatel Česka je pořád více - může za to migrace i plodnost

Praha - Celkový počet obyvatel v České republice přesáhl hranici 10,4 milionu. Za první tři měsíce roku 2008 jich přibylo 22 tisíc. Většina přírůstku byla dána zahraniční migrací, menší podíl pak měla rostoucí plodnost a nízká úroveň úmrtnosti. Počet obyvatel vzrostl ve dvanácti krajích a hlavním městě Praha, poklesl pouze v Moravskoslezském kraji.

Během prvních tří měsíců letošního roku se do Česka přistěhovalo 20 tisíc cizinců. Nejvíce jich pochází z Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska. Dva tisíce z celkového 22tisícového nárůstu počtu obyvatel republiky zapříčinila rostoucí plodnost a nízká úroveň úmrtnosti. V Česku zemřelo 26 500 lidí, o 1100 méně než loni. Příčinou úmrtí byly nejčastěji nemoci oběhové soustavy a nádorová onemocnění.

V prvním čtvrtletí se narodilo 28 500 dětí, o 1500 víc než loni. Porodní boom je v Česku ale jen přechodný, do pěti let porodnost zřejmě opět poklesne. Současná situace je dána složením populace. Rodí ženy ze silných ročníků, které mateřství odkládaly.

Průměrný věk všech matek stoupl na 29,2 roku. První dítě mají české ženy ve 27,2 roku. Stejně jako v loňském roce neuvedla třetina matek, kdo je otcem dítěte. Vzrostl ale i počet potratů na 10 800 oproti loňskému počtu 10 500. Z tohoto počtu bylo 6800 umělých, zdravotní důvody vedly k zákroku v 17 procentech případů.

Více než o dvě procenta - 36 procent - za stejné období v loňském roce přišlo na svět dětí mimo manželství. Sňatek uzavřelo 4900 párů, což je méně než loni, rozvedeno bylo 7700 manželství, o sto více oproti roku 2007.

Nejvíc lidí přibylo v Praze, v Moravskoslezském regionu obyvatel ubylo

V porovnání jednotlivých krajů nejvíce vzrostl počet obyvatel Prahy. Za první tři měsíce roku se zvýšil o 6547 lidí. Na druhé příčce se umístily střední Čechy, kde počet obyvatel vzrostl o 6318 lidí.

Naopak Moravskoslezský kraj byl jediným, v němž počet obyvatel klesl. Celkový počet lidí žijících v nejlidnatějším kraji republiky se meziročně snížil o 53 na 1 249 844 obyvatel. Hlavním důvodem změny bylo především stěhování lidí z regionu.