Projekt Šance pomohl stovce vězňů zapojit se do společnosti

Praha - Asi stovka vězňů se zapojila do projektu Šance, který pomáhá lidem propuštěným z výkonu trestu vrátit se zpět do společnosti. Projekt jim nabídl vzdělávací a rekvalifikační kurzy ve vězení a po propuštění asistenci takzvaného mentora. Ten jim pomáhá například při vyřizování dokumentů na úřadech.

Hlavním kritériem pro přijetí vězně do projektu je jeho motivace nalézt a udržet si práci. Program, který stojí 13,8 milionu korun, hradí Evropský sociální fond a také Česká republika. Podílí se na něm zhruba desítka organizací státního i nestátního sektoru. Pracovníci programu pomáhají lidem půl roku před ukončením výkonu trestu i přibližně stejnou dobu na svobodě.

Před vstupem do práce čekají na vězně bariéry

Výzkum projektu Šance ukazuje, že mezi nejčastější bariéry, které bývalým vězňům brání v nalezení a udržení zaměstnání, patří chybějící kvalifikace, pasivita při hledání práce, nedostatečná motivace nebo sebevědomí či nevytvořené pracovní návyky.

Čísla ukazují, že vězně během času za mřížemi motivuje k práci především snaha o zahnání nudy, splacení dluhů a finanční odměna, osvojení pracovních návyků a dovedností pro budoucí život je až někde na pátém místě. Ze 17 tisíc lidí, kteří si nyní za mřížemi odpykávají trest, jich pracuje zhruba 8 tisíc. Nejčastěji pomáhají s úklidovými pracemi, v prádelnách nebo v kuchyni.

Vzdělání a osobní přístup je šancí na úspěch

Šance vězňům nabízí různé rekvalifikační kurzy a kurzy komunikace. „Ve věznicích probíhají různé kurzy. Od dovednosti najít si práci a umět se prezentovat u zaměstnavatele po stanovení reálných očekávání,“ upřesnila vedoucí projektu Šance Lenka Ouředníčková. Podle organizátorů je ale nejdůležitější osobní přístup.Ten po propuštění zajišťují právě mentoři.

S dosavadními výsledky projektu jsou jeho realizátoři spokojeni. Ze zhruba stovky klientů jich práci našly více než čtyři desítky. Na programu spolupracovaly mužské věznice v Bělušicích na Mostecku, v Jiřicích na Nymbursku, ve Vinařicích u Kladna a ženské vězení ve Světlé nad Sázavou.

Šance trvá již několik let, ukončena by měla být v srpnu. Organizátoři ale zajišťují podmínky, za kterých by program mohl dále pokračovat.

Vězeň při práci
Vězeň při práci