České věznice zvýší kapacitu o tisíc nových míst

Praha - Počet lidí odsouzených k trestu odnětí svobody v České republice neustále narůstá. Věznice jsou ale už delší dobu přeplněné. Ministerstvo spravedlnosti chce proto ve spolupráci s vězeňskou službou do konce letošního roku vytvořit více než 1000 nových míst. Vláda nedávno uvolnila na infrastrukturu věznic 260 milionů korun. Z prostředků by se měla navýšit i bezpečnostní opatření a zlepšit podmínky pro zaměstnávání vězňů. Ministr spravedlnosti dnes své plány na zkvalitňování vězeňství představil během tiskové konference v Praze na Pankráci.

Podle Pospíšila se počet vězňů zvyšuje hlavně kvůli tomu, že česká justice pracuje rychleji a s větším počtem rozsudků. „Mírný nárůst počtu vězňů lze očekávat i v dalších letech,“ doplnil ministr.

V srpnu by měla být zprovozněna věznice v Rapoticích s 460 lůžky, na prosinec plánuje ministerstvo kolaudaci nových ubytoven ve věznicích v Ostrově a Kynšperku. Přibudou také místa ve Světlé nad Sázavou, kde si odpykávají tresty matky s dětmi. Téměř 200 nových míst je budováno pro takzvané detenční ústavy, kde budou izolováni pachatelé nebezpečných sexuálních zločinů.

Vězni mají více pracovat

Ještě před dvěma roky chodil do práce každý druhý vězeň. Nyní už to jsou dvě třetiny, což řadí Českou republiku mezi vyspělé státy EU. „Rádi bychom do budoucna měli zaměstnaných alespoň 65 procent práceschopných vězňů,“ řekl ČT Pospíšil. Podle statistik je navíc u vězně, který ve věznici pracoval, nižší pravděpodobnost, že se na svobodě opět vrátí k trestné činnosti.

Poptávka civilních firem po pracovnících z věznic je přitom větší, než je možná nabídka. „Tyto subjekty nás oslovují a nabízí nám práci. Máme ale nedostatek kvalifikovaných vězňů a také těch, které bychom mohli samostatně pouštět mimo zařízení věznice,“ potvrdil generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula. Ministerstvo chce proto vybudovat nové výrobní areály v Oráčově, Plzni nebo Rapoticích.

Penězi, které si vězni vydělají, se také snižují náklady spjaté s výkonem trestu, které jinak hradí daňoví poplatníci. Odsouzení se tím podílí na úhradě zdravotního a sociálního pojištění, mohou navíc splácet svůj dluh lidem, které svou trestnou činností poškodili.