Vláda o rovnosti žen a mužů hodně mluví, ale málo ji prosazuje

Praha - Neziskové organizace představily Stínovou zprávu o rovném zacházení a rovných příležitostech žen a mužů v letech 2006 a 2007. Zpráva kritizuje hlavně nezájem politiků o prosazování rovnosti pohlaví. Autoři zprávy české vládě především vyčítají, že zájem o rovné příležitosti žen a mužů sice často deklaruje, potřebné kroky ale nedělá.

„Vláda se zavázala k přijetí principu rovných příležitostí - jak v ústavních dokumentech, tak v dalších zákonných normách, ale vše zůstalo pouze na papíře,“ domnívá se Monika Landmanová z Otevřené společnosti. Podle Stínové zprávy chybí vládě ucelená koncepce a nemá stanovené strategické cíle ani způsob hodnocení, aby věděla, jak je v jejich plnění úspěšná.

Podle zprávy se přitom Česká republika pořád potýká s problémy, jako jsou mzdová nerovnost, nerovné zastoupení žen a mužů ve vedoucích a řídících funkcích i ve vrcholné politice. Zpráva kritizuje i absenci antidiskriminačního zákona. „Diskuse kolem normy, která vlastně stanovuje nediskriminaci a rovné zacházení, je ideologicky zabarvená,“ domnívá se Landmanová.

Dokument je zamýšlen jednak jako podnět kabinetu, jednak také institucím, které se rovným příležitostem věnují a mohly by „přispět ke zlepšení současného znepokojivého stavu“. Stínová zpráva proto nabízí i kroky, které by české vládě měly v prosazování žen a mužů pomoci.