Dětským SOS vesničkám hrozí, že přijdou o peníze

Praha - Dětským SOS vesničkám - které obstarávají pěstounskou péči -hrozí, že brzy přijdou o velkou část peněz na svou činnost. Mateřská zahraniční organizace, která zajišťuje víc než třetinu rozpočtu českých SOS vesniček, vzkázala, že nelze dále takovou měrou sponzorovat služby v členské zemi EU. Prostředky státu na provoz českých SOS vesniček činí 24 procent rozpočtu, jiné postkomunistické země však hradí až polovinu rozpočtu vesniček. Sdružení SOS dětských vesniček proto navrhuje změny v systému pěstounské péče v Česku.

První SOS vesničky vznikly v Rakousku po druhé světové válce a sloužily převážně válečným sirotkům. Do Československa myšlenka organizované pěstounské péče v kolektivu malé vesničky přišla na konci 60. let. První SOS vesnička vznikla na počátku 70. let u Karlových Varů. Postupně přibyly vesničky ve Chvalčově v podhůří Hostýnských hor a v Brně Medlánkách. Dnes žije v SOS vesničkách v ČR celkem 88 dětí, včetně zařízení následné péče pro mládež pak 93. Do vesniček se umisťují děti, které nemají šanci na adopci a nejeví o ně zájem ani individuální pěstouni - jde třeba o větší sourozenecké skupiny a děti z etnických menšin.

Sdružení SOS vesniček nyní začalo vyvíjet tlak na zákonodárce i ministerské úředníky ve snaze získat větší podporu státu. Loni poslanci podpořili velkou částkou zařízení pro akutní péči o ohrožené děti Klokánky, Sdružení SOS vesniček chce docílit podobné podpory. Dalším zdrojem financování je soukromý sektor. Sdružení hledá sponzory a dárce.

Sdružení potřebuje peníze na provoz domů, kde děti se svými pěstouny bydlí. Mnoho prostředků ale spotřebuje také odborná příprava pěstounek. Ročně se k práci profesionálních pěstounek v SOS vesničkách hlásí okolo 80 žen. Výběrovým řízením projde přibližně šest z nich. Čeká je série kurzů komunikace, zvládání krizových situací, pedagogických a psychologických základů a podobně. Nově se uvažuje také o nabírání pěstounských párů. Sdružení SOS vesniček nyní zaměstnává 25 pěstounek.

Podle statistik ministerstva bylo v roce 2007 umístěno do ústavní péče 2195 dětí, to je o 221 více než rok předtím. Do pěstounské péče bylo v roce 2007 umístěno 317 dětí. V pěstounské nebo poručnické péči žilo loni celkem 7583 dětí, z toho v pěstounské péči 5174 dětí. Ke konci roku 2007 se o děti staralo celkem 4927 pěstounských rodin, většinou se jednalo o rodiny prarodičů a jiných příbuzných. Nepříbuzní pěstouni tvořili 1688 rodin.

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo v první půlce tohoto roku plán, jak snížit počet dětí v ústavech. Podle ministra Petra Nečase by v budoucnu až tři čtvrtiny dětí, které jsou dnes v ústavní péči, mohly žít ve svých nebo náhradních rodinách. V ústavní péči by v budoucnu mohly zůstat jen ty děti, které vyžadují specializovanou péči, například se zdravotním postižením. Podporovat se má v budoucnu právě pěstounská péče a adopce.

Objekt dětského domova v Novém Jičíně
Objekt dětského domova v Novém Jičíně