Ústavní soud kvůli Brožové přezkoumá zákon o soudech a soudcích

Brno - Ústavní soud (ÚS) se bude kvůli kauze předsedkyně Nejvyššího soudu (NS) Ivy Brožové zabývat otázkou ústavnosti části zákona o soudech a soudcích. Podnět mu dal kárný senát NS, který řeší kárnou žalobu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila na Brožovou. Senát se domnívá, že ustanovení zákona, které dává ministrovi právo zahájit kárné řízení s šéfkou NS kvůli závažným chybám při výkonu státní správy soudů, je protiústavní, a proto by mělo být zrušeno.

Spletitý právní problém začíná u pokut, které finanční úřad vyměřil za nesrovnalosti v hospodaření NS. Ministr na Brožovou podal kárnou žalobu. Pokutu prý tajila a ohrozila finance v resortu. Olomoucký vrchní soud žalobu letos zamítl, avšak ministr se odvolal k Nejvyššímu soudu, který je poslední instancí při projednávání prohřešků justičních činitelů.

Kárný senát s předsedou Jiřím Pácalem řízení o odvolání přerušil a problém předložil ústavním soudcům. „Důvodem je domněnka, že předsedkyně Nejvyššího soudu se ministrovi v tomto smyslu nijak nezodpovídá,“ řekl mluvčí NS Petr Knötig. Kárné řízení by prý mohl podnítit leda prezident republiky.

Ústavní soud již podle mluvčího Michala Spáčila návrh na zrušení části zákona o soudech a soudcích obdržel. Nelze prý předjímat, kdy o něm rozhodne. Do té doby kárný senát nijak nepokročí v kárném řízení s předsedkyní Brožovou.