ČSSD chce omezit pravomoci obecní rady v povolebním období

Praha - ČSSD chce omezit pravomoci obecní rady po skončení jejího funkčního období do doby, než bude v povolebním čase vybrána rada nová. Dosavadní radní by na rozdíl od vládní novely zákona o obcích neměli zasahovat do chodu úřadu nebo rozhodovat o uzavírání nájemních smluv. Poslanec ČSSD Jan Babor to dnes navrhl v rámci druhého čtení vládní novely, o jejíž podobě tak bude sněmovna rozhodovat příští středu.

Poslanec ODS Tom Zajíček se marně snažil Babora od jeho návrhu odradit poukazem na to, že by radě jakékoliv omezení v povolebním období svazovalo ruce. S omezením podle Zajíčka „zásadně nesouhlasí“ 70 procent obcí, které si vynutily, aby radní pokračovali v činnosti až do zvolení svých nástupců.

Novela má řešit kompetence v nestandardních situacích

Novela má podle ministra vnitra Ivana Langera (ODS) zabránit sporům o to, kdo je vlastně v čele obce v povolebním období. Podle novely obce mají řídit dosavadní starostové a rady až do ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, které vybere vedení obce. Podobně by kvůli zajištění základního chodu obce mohlo fungovat i zastupitelstvo v případě, pokud by se počet jeho členů snížil pod zákonem stanovenou hranici.

Vláda rovněž počítá s tím, že by ministerstvo vnitra z řad svých zaměstnanců jmenovalo správce obce jen v případě, že by v zastupitelstvu v podstatě nikdo nezůstal. Správce obce by měl být podle ministerstva ustanoven jen v případech, kdy obec sama vůbec není schopná zajistit fungování vlastními silami. Pravomoci správce by se ale měly podle ministerstva rozšířit. Kromě schvalování rozpočtu by měl rozhodovat o zaměstnancích obce místo starosty. Nadále by mu zůstalo právo vydávat nařízení obce nebo rozhodovat o uzavírání nájemních smluv místo rady.

Ministerstvo novelou reagovalo na dvouleté zkušenosti, kdy muselo jmenovat své pracovníky do funkce správců ve 26 obcích, v nichž se zastupitelstvo rozpadlo hlavně kvůli neshodám mezi jeho členy. Například Horní Životice na Bruntálsku získaly v dílčích volbách stabilní zastupitelstvo až letos v březnu na jaře, tedy po půldruhém roce od řádných voleb. Důvodem byl pokles členů zastupitelstva pod zákonem stanovenou hranici.