V lesích se přemnožil kůrovec, hrozí kalamita

Praha - V Česku hrozí kůrovcová kalamita mimořádného rozsahu. Podle odborníků kůrovec napadl vloni dvojnásobný počet stromů než v roce 2006. K přemnožení kůrovce přispěly zejména nadprůměrné teploty a sucho v posledních dvou letech. Podle Hnutí Duha jsou hlavní příčinou smrkové monokultury a výsadba umělých smrčin. Poslední hrozba kůrovcové kalamity byla v Česku v roce 2004 po mimořádně suchém a teplém roce 2003.

Hnutí Duha dnes sdělilo, že kůrovec loni napadl 1,9 milionu metrů krychlových smrků, což je dvojnásobné množství než v roce 2006. „Experti odhadují, že letos může toto číslo dosáhnout tří milionů kubíků,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Množství kůrovců připravených pro jarní rojení bylo totiž letos podle odhadů lesníků na úrovni poloviny devadesátých let, kdy Česko zasáhla poslední velká kůrovcová kalamita. K očekávanému přemnožení kůrovce, který dokáže zničit celé smrkové porosty, přispěly zejména menší srážky a nadprůměrné teploty v posledních dvou letech.

Kůrovec, jehož rozmnožení hrozí právě po větrných kalamitách, jako byla letošní vichřice Emma, se začal poprvé rojit až na přelomu dubna a května. „Nyní jsou jeho larvy teprve na počátku vývoje, takže nová generace může začít rojení v první polovině července,“ uvedl mluvčí státních lesů Radek Drahný.

Pracovníci Lesů ČR proto v lesích pokáceli 127.000 stromů, které poslouží jako lapáky, a instalovali 40.000 feromonových lapačů. 

Hnutí Duha prosazuje reformu lesního zákona, která by zajistila větší výsadbu listnatých a smíšených lesů. „Smrkové monokultury jsou pro kůrovcovou kalamitu skvělá živná půda. Pouze větší výsadba listnáčů a jedlí umožní, aby kalamity nepokračovaly dál a dál,“ upozornil Bláha. Dodal, že ministři by měli připravit odkládanou reformu lesního zákona.

Pro boj s kůrovcem je důležité zachytit jej do lapáků a lapačů právě při prvním rojení, protože v dalších generacích se množí geometrickou řadou. V nižších polohách se kůrovec během roku dokáže rozmnožit ve dvou až třech generacích, na horách v jedné až dvou. Pokud již kůrovec strom napadne, musí se ihned pokácet. Když nejde rovnou na pilu a zůstane v lese, musí se kmen zbavit kůry nebo chemicky ošetřit.

Lapák na kůrovce
Lapák na kůrovce