Tomáš Halík se stane monsignorem

Praha - Známý český kněz, teolog, pedagog a publicista Tomáš Halík se stane monsignorem. Udělením tohoto čestného titulu papež oceňuje lidské, kněžské a akademické kvality a zásluhy kněží. Halík titul obdrží spolu s dalšími třemi pražskými kněžími v sobotu v katedrále sv. Víta. Spolu s Halíkem dostanou dekret, který je bude opravňovat k užívání titulu monsignore, kanovníci Metropolitní kapituly u sv. Víta Jiří Skoblík a Bohumil Kolář a farář farnosti u katedrály sv. Víta Miroslav Vágner.

Halík působí jako rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora, je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a prezidentem České křesťanské akademie.

Dlouhá léta se angažuje jak v obrodě katolické církve, tak v mezináboženském dialogu či dialogu věřících a ateistů. Angažoval se i v politice a například exprezident Václav Havel ho jednou jmenoval jako jednoho ze svých možných nástupců. Letos 1. června Halík oslavil šedesátiny.

Všichni čtyři jmenovaní obdrželi na žádost kardinála Miloslava Vlka prostřednictvím apoštolského nuncia Diega Causera jmenování „papežským prelátem Jeho Svatosti“. Tento titul opravňuje dotyčného k připojení zkratky Mons. nebo slova prelát před jménem.