Webové stránky nabízí svědectví i dokumenty k srpnu 1968

Praha - Na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) mohou zájemci od dnešního dne nalézt dokumenty, dobová svědectví nebo dosud nezveřejněné rozhlasové nahrávky týkající se srpnových událostí roku 1968. Na internetu budou nově například seznamy 108 obětí, které od 21. srpna do konce roku 1968 zahynuly v přímé souvislosti s pobytem vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa. Autoři ho rozdělili podle jednotlivých krajů v Česku i na Slovensku. Další informace chce ÚSTR doplňovat.

K číslu 108 mrtvých došli historici teprve nedávno po dlouhém zkoumání dokumentů tehdejší veřejné bezpečnosti, prokuratury, zdravotníků i vojenských orgánů. Původních 94 obětí vycházelo ze souhrnné zprávy předložené v prosinci 1968 vedení KSČ. U některých jmen jsou i fotografie nebo životopisné údaje.

Ve fondech Archivu bezpečnostních složek také dlouho ležely nepovšimnuté rozhlasové kotouče. „Jsou to originální pásky záznamů, které byly pořízené přímo v srpnových dnech. Je to zhruba deset nejsvobodnějších dní vysílání Československého rozhlasu,“ řekl Žáček. Veřejnost si tak bude moci poslechnout i dobové rozhlasové noviny nebo některé projevy tehdejších politických představitelů. Instituce je digitalizuje ve spolupráci s Českým rozhlasem a Českou televizí.

Na internetu je možné nalézt denní informace a svodky hlavní správy Státní bezpečnosti v některých obdobích roku 1968. „Je zde velmi mnoho údajů ze sledování lidí z kulturní obce - Václava Havla nebo Václava Černého,“ řekl Žáček. Mezi dokumenty je také možné nalézt rozkazy ministerstva vnitra.