Ležáky si připomněly šestašedesáté výročí vyhlazení

Ležáky - Stovky lidí si na místě bývalé obce Ležáky připomněly šestašedesáté výročí jejího vyhlazení. Nacisté tehdy popravili za pomoc českému odboji 52 lidí. Žulové náhrobky s vytesaným křížem připomínají na každém z domů dřívější osady tragický osud Ležáků na Chrudimsku. Věnce na místa, kde osada stála, položili předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, první místopředseda senátu Petr Pithart, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a mnozí další. Věnec poslal také prezident republiky Václav Klaus.

V čele průvodu šli symbolicky Pavel Horešovský, narozený v Lidicích těsně před vypálením, a Marie Jeřábková, jedna z ležáckých sester Štulíkových, odeslaných nacisty na poněmčení. Pietní areál Ležáky se letos v červnu stal součástí příspěvkové organizace ministerstva kultury Památník Lidice. Má naději, že se dočká přeměny. Ještě letos by měla začít první etapa rekonstrukce za čtyři miliony korun: oprava muzea, dalších objektů a úprava krajiny.

V příštím roce chtějí správci areálu začít se stavbou kaple a zcela nového objektu, ve kterém by probíhaly výstavy a semináře a kde by bylo informační centrum. Celkové náklady mají dosáhnout padesáti milionů korun.