V Liberci se koná sokolský slet

Liberec - Na libereckém stadionu začal sokolský slet, který pořádá Sokolská župa Ještědská. Do Liberce přijelo přes sedm tisíc cvičenců. Akci zahájil tradiční průvod zástupců sokolských žup v krojích, při kterém nesli účastníci historické sokolské prapory a zástavy. Pak se divákům ukázala se svým vystoupením Věrná garda, tedy nejstarší členové sokola.

Po Věrné gardě rozpumpovali diváky mladší cvičenci, kteří předvedli aerobik na známé skladby Ivana Mládka. Diváci při tom pochvalně tleskali do rytmu. Ženy nastoupily na značky se skladbou „Co všechno přinesl čas“. Ženy ostatně na sletu tvoří celé dvě třetiny cvičenců. Představí se v pěti skladbách, jednu ukážou divákům dvakrát, neboť je žen tolik, že by se všechny na stadion nevešly.

Dalších pět skladeb pak připadá na mladší žákyně, rodiče s dětmi, muže, a také na hosty ze Slovenska, kteří přijeli se skladbou s názvem „Slovensko, do toho!“. Mezi diváky je také řada zahraničních hostů, zejména českých emigrantů ze Spojených států. Celkem se diváci mohli těšit na deset skladeb: tři zcela nové, uváděné v premiéře, sedm potom již bylo uvedeno na všesokolském sletu v Praze na Strahově.

Sokolská myšlenka tedy díky ještědské župě kontiunálně žije a navazuje na svou bohatou předválečnou historii. V podještědí je to již třetí slet.