Až pětina škol není bezpečná, ministerstvo chystá vyhlášku

Praha – Každý rok přijde 30 tisíc dětí ze školy se zraněním. Většinou k nim dojde při tělocviku a o přestávkách. Podobně vysoký počet nehod přiměl ministerstvo školství k přípravě vyhlášky, která přinutí školy lépe chránit děti.

Desetitisíce zraněných dětí každý rok a tři mrtví za poslední dvě léta korespondují s faktem, že má pětina škol mezery v bezpečnosti. Pouze dva ústavy mají naopak mezinárodní certifikát bezpečné školy. Tam pomáhají starší žáci kantorům v dohledu nad menšími dětmi nebo varují před nebezpečím, které hrozí na chodbách či v tělocvičnách.

Ke zraněním při tělocviku dochází také díky tomu, že jsou děti méně mrštné než tomu bývalo a například kotouly jim častěji činí problémy. Ministerstvo školství se ale domnívá, že klíčové pro pokles počtu úrazů ve školách je zlepšení dozoru pedagogů v kritických situacích. Již dnes existuje metodický pokyn, který ale není závazný.

Naopak závazná bude připravovaná vyhláška, která zpřísňuje bezpečnostní požadavky při vyučování, zájezdech či plavání. „U plavání nesmí pedagogický pracovník opustit prostor výuky a musí mít přehled o všech žácích okolo bazénu i v bazénu,“ přibližuje obsah vyhlášky mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová.

Podle vyhlášky, která by měla začít platit příští rok, se budou zranění zaznanávat do národního registru dětských úrazů. Díky němu bude ministerstvo vědět, kde jsou nejméně bezpečné školy.