Neziskovky čeká boj o peníze

Praha - České neziskové organizace čekají problémy se získáváním finančních prostředků. Příslušným ministerstvům se totiž nepodařilo včas vyhlásit nové dotační programy. Neziskovky si tak budou muset na další peníze pocházející z evropských fondů minimálně rok počkat.

Nedostatek finančních prostředků nyní hrozí kvůli opomenutí ministerstev mimo jiné projektu Podpora Romů v Praze, která pomáhá lidem romské národnosti získat kvalitní vzdělání a uplatnit se na trhu práce. „My už teď víme, že budeme mít rok zpoždění. To znamená, že veškeré kontakty, veškeré vazby budou zpřetrhány,“ říká Martina Horváthová z občanského sdružení Slovo 21, které se na projektu Podpora Romů v Praze podílí.

Pokud program ztroskotá, nebude to znamenat katastrofu pouze pro jeho klienty, ale i zaměstnance. O práci jich přijdou desítky, většinou romské národnosti. Pomoci zabránit uzavření projektu se proto rozhodla i ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková (SZ). „Já si myslím, že ty možnosti tady jsou, ale bude v tom hodně práce a úsilí, aby to nebylo jednou provždy pohřbeno,“ uvedla. O podpoře programu chce jednat s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem (ODS).

Služeb projektu Podpora Romů v Praze už využily téměř dvě tisícovky Romů. Přípravné kurzy navštěvovalo 236 žáků, z nichž 85 jich nyní studuje na střední či vysoké škole.