Kriminalita mládeže klesá, problémem je šikana

Praha - Kriminalita mladistvých a dětí v posledních letech klesá. Vyplývá to ze statistik, které dnes představila Soudcovská unie ČR ve spolupráci s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Lidé do 18 let například páchají méně majetkových deliktů, které tvoří naprostou většinu všech trestných činů mladých lidí. Podle Heleny Válkové z právnické fakulty Západočeské univerzity ale průzkumy naznačují, že by se měla pozornost zaměřit na šikanu ve školách.

Registrovaná trestná činnost mladistvých se podle analýzy zlepšila zejména v porovnání s koncem devadesátých let, kdy jejich kriminalita kulminovala. Počet přečinů dětí mladších 15 let začal klesat v roce 2000, kdy spáchaly děti do 15 let zhruba 7 700 majetkových deliktů, mladiství pak přes 10 tisíc. Loni měly děti na svědomí skoro 1 500 majetkových deliktů, mladiství téměř 4 000. 

Policie se drobnými delikty tolik nezabývá 

Klesají i násilné přečiny, nejzávažnější trestné činy jako vraždy však hrají malou roli. „Jsou to ojedinělé případy, které logicky vždy přitáhnou pozornost médií,“ uvedla Válková. Příčin poklesu kriminality mládeže může být více. Například změna u majetkových trestných činů v roce 2002, kdy škoda nutná ke kvalifikaci trestného činu stoupla z 2 000 korun na 5 000. Policie se také věnuje závažnějším činům a drobnými delikty se už tolik nezabývá.

Roli může hrát i změna společenského klimatu, zavedení speciálních soudů mládeže a rozšíření možností, jak aktivně pracovat s dospívajícími, kteří se dopouštějí deliktů. Podle Válkové nezáleží tolik na věkové hranici trestní odpovědnosti jako na tom, co se děje s mladými lidmi, kteří spáchají nějaký přečin.

Snižovat hranici trestní odpovědnosti nemá smysl

„Podstatné je, aby společnost uměla mladé pachatele jednak potrestat a jednak vychovat, aby se nedopouštěli trestné činnosti dál,“ upozornil čestný prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. Stále totiž není dostatečné povědomí o tom, jak zacházet s pachateli, kteří jsou ještě pod hranicí trestní zodpovědnosti. Stíhání dětí do 15 let už více než čtyři roky umožňuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Snižovat hranici trestní odpovědnosti proto nemá podle tvůrců statistiky smysl.

Česká mládež je vstřícnější k alkoholu 

Česká mládež se nijak nevymyká mládeži v ostatních evropských zemích. Výjimkou je pouze vstřícnější postoj k alkoholu. Průzkumy ukázaly, že méně deliktní jsou studenti gymnázií, je ale otázkou, zda v nich odpovídali skutečně pravdivě.

„Myslím si, že výzkum by se měl zaměřit na to, jak to vypadá s šikanováním ve školách,“ uvedla Válková. Podle ní totiž existují signály, že by jeho některé projevy mohly přerůst a být kvalifikovány jako trestná činnost.