Každý Čech vytvoří 350 kilogramů odpadků ročně - kam s nimi?

Praha - Neapol svým návštěvníkům v poslední době nabízí zvláštní bonus. Pohled na ulice plné odpadků v jednom z nejkrásnějších italských měst svět upozorňuje na palčivý problém budoucnosti. Odpadu je hodně a míst, kam ho uložit, ubývá. Skládky, spalovny, recyklace nebo ukládání do vesmíru - jaká je cesta k řešení odpadkové krize budoucnosti?

Evropská unie, jejíž průměrný občan ročně vytvoří přibližně 400 kilogramů odpadu, má i nakládání s odpadem uspořádané hierarchicky. Základnu šetrného zacházení tvoří snaha zabránit vzniku odpadu. Vytvořený odpad je potom nutné znovu využít, a pokud se to nepodaří, alespoň ho upotřebit materiálově - tedy recyklovat. Termické využití ve spalovnách a skládkování jsou až posledními články rozkladného řetězce.

Ideální model nakládání s odpady nabízí Německo nebo Nizozemsko, tedy země, které sice hodně odpadu vyprodukují, ale jsou schopné většinu materiálově využít. Vhodná legislativa, motivace a systém třídění přispívají k tomu, že Němci ročně recyklují zhruba 50 procent odpadového materiálu. Češi mají v tomto směru stále rezervy, a to i přes to, že v produkci odpadu jsou méně aktivní. Průměrný Čech vytvoří 300 až 350 kilogramů ročně, 81 procent ale končí na skládkách a materiálově se daří znovu využít jen asi 9 procent.

Odpad může pomoci řešit nedostatek surovin 

Ukládání odpadků na skládky ale není spojeno jen s prostorovými a estetickými problémy. Množství surovin navíc zbavuje možnosti materiálového nebo energetického využití. „Párou, kterou tu z ročního množství odpadu vyprodukujeme, jsme schopni zásobit 25 tisíc pražských domácností teplem,“ uvedl Aleš Bláha z největší pražské spalovny odpadu. A technologický vývoj v budoucnu umožní využít ještě mnohem více odpadu než dnes.

Ekologicky a ekonomicky 

Velká města se dnes bez velkých spaloven neobejdou, řešení budoucnosti ale spalovny nepředstavují. Podle ekologů by lidé měli především více třídit. Recyklace je ale zatím nejnákladnějším řešením, a to je i jedním z důvodů malého poměru materiálového využití odpadu v Česku. Ministerstvo životního prostředí proto podle vedoucího poradců ministra Daniela Vondrouše chystá relativní zvýhodněním recyklace zavedením vyšších poplatků za spalování a skládkování. „Mohli bychom recyklovat až 60 procent odpadu podobně jako třeba Německo,“ věří Vondrouš.

Kam tedy s ním? Ukládání odpadu v mořích nebo ve vesmíru je podle odborníků jen nepříjemnou realitou, kterou je třeba omezit. Řešení odpadkové krize podle nich představuje šalamounský kompromis - třídit, co se dá a spalovat nebo ukládat jen to, co náhodou unikne nebo pokud recyklace představuje větší náklady než konečný efekt. Expert na odpady Dan Jiránek navíc radí: „Ekologicky šetrně znamená také ekonomicky. Nezapomeňte, že v ceně výrobku platíte i za obal.“

Tříděný odpad
Tříděný odpad