Česká věda má dostat v roce 2009 o 1,8 miliardy korun víc

Praha - Stát příští rok do vědy a vývoje investuje 24,83 miliardy korun, což je o 1,8 miliardy víc než letos. V letech 2010 a 2011 počítá návrh s dalším růstem výdajů, a to na 26,78 a 28,92 miliardy korun. Návrh výhledově krátí rozpočet Akademii věd České republiky. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu a Grantová agentura České republiky, jejichž rozpočty se stejně jako u akademie pohybují v miliardách korun, si naopak polepší.

Zatímco by měl podle návrhu rozpočet akademie příští rok stoupnout z letošních 5,53 miliardy na 5,88 miliardy korun, v roce 2010 má podle návrhu naopak klesnout pod úroveň letošního roku na 5,52 miliardy korun. Pokles má pokračovat i v roce 2011 na 5,3 miliardy korun.

Ministerstvu školství, které financuje vědu na vysokých školách, má vzrůst rozpočet na výzkum a vývoj z letošních 9,6 na 9,74 miliardy korun v příštím roce a na 11,45 a 12,08 miliardy korun v následujících dvou letech. Stejně strmý růst rozpočtu na výzkum a vývoj návrh chystá ministerstvu průmyslu a obchodu z letošních 2,99 na 3,74 miliardy korun v příštím roce a na 3,91 a 4,3 miliardy korun v letech následujících.

Grantová agentura ČR se z financování vědy a výzkumu poněkud vymyká, protože u ní mohou o granty soutěžit výzkumníci napříč vědeckými institucemi. Navíc se z jejího rozpočtu má od roku 2011 oddělit rozpočet Technické agentury ČR, která má nově vzniknout. Její rozpočet stoupne příští rok z letošních 1,53 na 1,83 miliardy korun a v letech 2010 a 2011 na 2,28 a 3,60 miliardy korun.

Výdaje na výzkum a vývoj v České republice v posledních letech sice rostou, stále však zaostávají za průměrem Evropské unie. Z Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, kterou v závěru loňského roku vypracovala vládní Rada pro výzkum a vývoj, vyplývá, že v roce 2005 měly celkové výdaje na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu ČR podíl 1,42 procenta, zatímco průměr 27 členských států EU byl 1,74 procenta. Velký náskok před EU mají Spojené státy a Japonsko, kde se výdaje na výzkum a vývoj v roce 2005 podílely na HDP 2,62 respektive 3,33 procenta. Nejlépe je na tom Finsko, kde tyto výdaje dosáhly 3,48 procenta HDP.