Zemřela manželka Pavla Tigrida

Paříž - V Héricy u Paříže včera večer po dlouhé nemoci zemřela celoživotní partnerka českého disidenta, novináře, spisovatele a politika Pavla Tigrida Ivana Tigridová. Během pobytu v exilu, nejdříve v Německu, poté v USA a Francii, založila výbor na podporu osob stíhaných komunismem. Podílela se ale i na textech vycházejících ve čtvrtletním, antikomunisticky profilovaném revue svého muže Svědectví. Odešla ve věku dvaaosmdesáti let.

Ivana si vzala Pavla Tigrida (tehdy Schönfelda) v lednu 1948. Krátce poté odjel její muž jako šéfredaktor Rozvoje, již tehdy jediného nezávislého týdeníku v Československu, služebně do poválečného Německa. Do Československa se ovšem již nemohl vrátit, protože týden před únorovým převratem na něj byl vydán zatykač jako na osobu nebezpečnou pro komunistický režim.

Sama Ivana Tigridová byla krátce po únorovém převratu 25. 2. 1948 namísto svého muže zatčena a vězněna tři měsíce. StB ji pustila jen proto, že předpokládala, že bude na svobodě podávat muži zprávy do zahraničí. S denní a později týdenní periodou se musela hlásit na policii v pražské Bartolomějské ulici. Jakmile se interval prodloužil, uplatila Ivanina rodina známého pohraničníka stem tisíc korun a ten Ivanu převedl přes hranice do Rakouska. O čtyři měsíce později sám emigroval s celou rodinou do Austrálie.

Ještě před zatčením nechala Ivana změnit svému muži příjmení ze Schönfelda na jeho dřívější přezdívku Tigrid. Jako manželé Tigridovi se také stali jednou z „centrál“ československého protikomunistického odboje v následujícím čtyřicetiletí. Krátce po emigraci žili v Německu, kde se Tigrid živil jako novinář a v roce 1950 se stal programovým ředitelem mnichovské pobočky ráda Svobodná Evropa. Po dvou letech však redakci opouštějí a s manželkou odcházejí do Spojených států. Jejich životní situace se komplikuje, Tigrid pracuje v New Yorku jako číšník, studuje tamější univerzitu. V roce 1956 zakládá literárně-politické revue Svědectví.

Na začátku šedesátých let odcházejí Ivana a Pavel Tigridovi do Paříže. Zde žijí až do roku 1989. Ve vydávání Svědectví pokračují, svým širokým přehledem o situaci v Československu se na něm podílí i Ivana. „Byla jednou z nejdůležitějších žen v exilu vůbec, její příspěvek byl fantastický. Byla to paní, bez které si nedovedu exil vůbec představit, nejen Pavlův život. Můžete o ní psát s veškerou úctou a obdivem, byla to krásná ženská,“ konstatoval rozhlasový publicista a bývalý kancléř Václava Havla Ivan Medek.

Ve čtvrtletníku manželé Tigridovi otevírají tématiku politickou, kulturní i filosofickou - vždy s vazbou na současnost a ostrou kritikou totalitních praktik. Ivana Tigridová zakládá výbor na podporu nespravedlivě pronásledovaných lidí v komunistických diktaturách. Redakce Svědectví se profiluje jako jednoznačně demokratická, protikomunistická a liberální, s důrazem na dodržování lidských práv a svobod. Poslední číslo vyšlo v roce 1992.

Pavel Tigrid po sametové revoluci působil ve funkci ministra kultury. Zemřel před pěti lety, 31. srpna 2003 v Paříži. Jeho žena se ve Francii nadále účastnila českých vzpomínkových akcí. Před třemi lety byla hostem vzpomínkového večera na Pavla Tigrida v pařížském Českém centru v roce 2005, loni navštívila kolokvium ke 30. výročí vydání Charty 77 a odhalení pamětní desky svého muže na pařížském domě, kde v letech 1981-1991 sídlila redakce Svědectví.

Tigridova manželka Ivana podlehla dlouhé nemoci pět let po svém muži. Pohřeb se bude konat úzkém kruhu rodiny a přátel v úterý.