Reforma postavení městské policie je podle Langera nutná

Praha - Ministr vnitra Ivan Langer (ODS) je přesvědčen o tom, že postavení městské policie je nutné reformovat. V dnešních Otázkách uvedl, že by se mimo jiné měly zpřísnit kvalifikační předpoklady pro výkon práce strážníka a zlepšit spolupráce mezi obecní a státní policií. Zároveň zmínil, že nesouhlasí s rozhodnutím sněmovny odebrat strážníkům pravomoc měřit rychlost aut a bude apelovat, aby Senát vrátil zákon znovu k projednání.

„Nejsem pro odebrání té kompetence, protože není nahraditelná. Jsem pro zpřísnění a úpravu, nicméně tak, abychom vedle sebe dokázali naplnit dvě hodnoty: nebuzerování lidí a garanci maximální bezpečnosti na našich silnicích,“ uvedl Langer.

Proti odebrání kompetence měření rychlosti jsou i zástupci městské policie, kteří argumentují tím, že strážníci již nakoupili radary za desítky milionů korun. Předseda KSČM Vojtěch Filip se ale domnívá, že městští strážníci věnují měření rychlosti příliš mnoho času. „Dnes se městská policie ze 44 procent zabývá měřením rychlosti, což považuji za hrubou chybu, vzhledem k tomu, že se prakticky nesnížila nehodovost,“ prohlásil Filip v dnešních Otázkách.

„Také se mi nelíbí statistika, která říká, jakou část své činnosti věnuje městská obecní policie měření rychlosti, nicméně paušálně tuto působnost odmítnout také nelze. Pro mě je působnost republikové policie dominantně úplně někde jinde, než aby měřila rychlost a vybírala pokuty,“ konstatoval ministr vnitra, podle kterého má být kompetence městské policie důsledně v oblasti veřejného pořádku. Státní policisté a městští strážníci by si měli lépe vymezit působnosti například právě v dopravě a zajištění její bezpečnosti. „Musíme se také bavit o kvalitě našich silnic, o tom, že je přeznačkováno a o tom, jak se toho má chopit městská obecní policie,“ dodal Langer.

Předseda bezpečnostní komise Svazu měst a obcí Ladislav Kryštof a ředitel Městské policie hlavního města Prahy Vladimír Kotrouš by uvítali, kdyby strážníci mohli nahlížet do databází vozidel. Přispělo by to podle nich k rychlejšímu řešení přestupků. To, že by měli strážníci přístup do registru aut, však ministr vnitra kategoricky odmítl. „Mám vážný problém s tím, aby další subjekty byly oprávněny vstupovat do jednotlivých registrů a lustrovat osoby,“ řekl Langer doslova.

Langer: Pokud do konce roku nepředložím návrh zákona o generální inspekci, jsem ochoten rezignovat

Reforma policie se chce soustředit mimo jiné také na zeštíhlení a reorganizaci. Langer však odmítá, že by se reforma týkala propuštění byť jen jednoho policisty. „Měníme organizační strukturu tak, aby byla jednodušší a efektivnější. Snižujeme počty například velitelských funkcí. Policie má jednoho velitele na osm policistů a jednoho občanského pracovníka na 4 policisty, což nesvědčí o optimální struktuře,“ specifikoval místopředseda ODS. Zeštíhlení se podle něj bude týkat především ministerstva vnitra, odkud by za dva roky mělo odejít přes 500 lidí, a také rušení řídicích pozic.

Nejzásadnější chybou nové reformy policie je pozměňovací návrh, podle kterého by vyšetřování trestných činů prováděli samotní policisté. „To je věcný nesmyl, který tam nemůže zůstat. Přinejmenším toto je důvod, proč se zákon musí vrátit zpět do sněmovny,“ připustil Langer. V souvislosti s tím posléze ministr vnitra uvedl, že pokud do konce roku 2008 nepředloží návrh zákona o generální inspekci, je ochoten rezignovat.

„Stojím si za tím, co je v programovém prohlášení vlády. Chceme posílit nezávislost vyšetřování trestné činnosti policistů a dalších příslušníků bezpečnostních složek a já mám za úkol to udělat do konce tohoto roku. Dal jsem politický závazek poslanecké sněmovně a parlamentu jako celku, že návrh zákona o generální inspekci bude předložen do konce roku poslanecké sněmovně. A jestli ho nepředložím, tak páchám politickou sebevraždu,“ prohlásil Langer.
Novela policejního zákona ruší pravomoc městských strážníků měřit rychlost projíždějících aut a přiznává ji pouze republikové policii.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24