V Ostravě by měla do tří let vzniknout lékařská fakulta

Ostrava - Ostrava coby třetí největší město České republiky stále nemá vlastní lékařskou fakultu, což by se brzy mohlo změnit, protože kraj i město podporují její založení. Pokud všechno půjde podle plánů, mohla by podle Zdeňka Jiráka ze Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity budoucí lékařská fakulta otevřít své dveře studentům za dva až tři roky.

V Ostravě v současné době funguje Zdravotně sociální fakulta, která má tři objekty v bývalé krajské nemocnici v Ostravě-Zábřehu. „Před 16 lety byla vlastně čistě papírově lékařská fakulta založena, ale ukázalo se, že není dobrá situace a vůle, aby se tato fakulta rozvíjela. Proto byla nakonec zřízena Zdravotně sociální fakulta, která má dnes kolem deseti bakalářských a dva magisterské obory. Zde vidím logické vyústění v tom, že v současné době připravujeme lékařskou fakultu,“ osvětluje pozadí vzniku budoucí lékařské fakulty Jirák.

Lékařská fakulta bude pravděpodobně sídlit v gynekologicko-porodnické budově, kterou město uvolnilo i s rozsáhlým areálem včetně pozemků. Pro tuto budovu se v současné době připravuje studie, jak by zde bylo možné umístit jednotlivé teoretické ústavy.

Potřebné profesory a vyučující bude podle Jirákových slov vznikající fakulta brát mimo jiné z ostravské fakultní nemocnice, kde je řada velmi kvalitních odborníků. „Stejně tak na teoretických ústavech máme některé docenty a profesory, ale počítáme samozřejmě s tím, že tým pedagogů bude nutné posílit. V tom už byly zahájeny i potřebné kroky. Počítáme s pomocí jednak z českých zemí, z Moravy a také ze zahraničí,“ konstatuje Jirák a dodává, že bylo jednáno s univerzitami na Slovensku a v Polsku.

Co se týče prvního semestru na budoucí lékařské fakultě, Jirák počítá s tím, že by mohlo být přijato kolem 50 studentů. „Postupně se to bude zvyšovat, ale ideální stav nebude přes stovku. Osmdesát studentů je optimální počet, aby byla výuka kvalitní,“ dodává Jirák.