Ústecký spor kolem autobusů získal evropský rozměr

Ústecko - Až u soudu ve Štrasburku může skončit dva roky stará krize kolem autobusů na Ústecku. Krajský úřad podle Evropské komise nepostupoval správně, když hledal nové přepravce pro regionální dopravu.

Na Ústecku v roce 2006 vrcholila dopravní krize a krajský úřad vypověděl smlouvu Dopravnímu podniku Ústeckého kraje. Na základě koncesního řízení nahradil úřad téměř monopolního dopravce dvanácti jinými firmami. To se však Evropské komisi nelíbí - kraj prý měl vypsat veřejnou soutěž. V případě koncese totiž může firma službu provozovat, ale bere na sebe i hospodářská rizika. Jízdným by však dopravci náklady nepokryl, tak dostávají většinu peněz od kraje.

Platby kraje eliminují hospodářské riziko. Z toho tedy vyplývá, že smlouvu nelze považovat za koncesi, nýbrž za veřejnou zakázku - tak zní prohlášení Evropské komise. „My jsme při rozhodování o koncesích autobusovým dopravcům vycházeli z nálezů Evropského soudu a také z dosavadních vyjádření ÚOHS,“ nechal se slyšet František Janačík z tiskového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje.

České úřady teď mají dva měsíce na to, aby komisi na kritiku odpověděly. V krajním případě se komise může obrátit na Evropský soudní dvůr ve Štrasburku. František Jančík sdělil, že v tuto chvíli čeká na odůvodnění a podle toho bude volen další postup. Dopravní podnik má ale i další problémy - s krajským úřadem vede několik soudních sporů. Za změny v dopravě opozice kritizuje vedení kraje. Úřad ale trvá na svém - výpověď Dopravnímu podniku byla správným řešením. To potvrdil i František Janačík.

S novými dopravci kraj uzavřel smlouvy až do roku 2014. Jen letos jim za prokazatelné ztráty zaplatí 336 miliónů korun.