Nové byty musejí být ode dneška vybaveny hlásiči požárů

Praha - Byty a rodinné domy, které ode dneška schválí stavební úřad, musejí být povinně vybaveny požárními hlásiči a přenosnými hasicími přístroji. V platnost totiž vstupuje nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podle Rudolfa Kaisera z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HSZ) by vyhláška měla zvýšit úroveň ochrany lidí před požáry. Zároveň také reaguje na již platné předpisy EU.

Povinné vybavení kouřovými detektory a hasicími přístroji se také týká objektů, které projdou po 1. červenci rozsáhlejší stavební úpravou. Stejná povinnost začne platit i pro ubytovny a stavby sociální péče, kterým vyhláška výslovně nepředepisuje zajištění elektrickou požární signalizací. Požární hlásiče se budou muset rovněž instalovat do ubytovacích zařízení na staveništích.

Vybavení bytových i rodinných domů hasicími přístroji již současná vyhláška upravuje. Nové předpisy ale upřesňují, který přístroj je do daného objektu vhodný. Například do rodinných domů bude nutné pořídit přístroj s minimální hasicí schopností 34A s tím, že lze dům vybavit i více přístroji s nižší hasicí schopností, jejichž součet ovšem bude minimálně 34.

Nová vyhláška řeší podrobně i pravidla požární ochrany v již postavených objektech. Stanovuje například maximální množství hořlavých látek v prostorech chráněných únikových cest a definuje minimální bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých materiálů.