Člověk v tísni bojuje novým projektem proti světové chudobě

Praha - Humanitární organizace Člověk v tísni zahájila novou kampaň s názvem „Skutečná pomoc“.  Z výtěžku se mají v rozvojových zemích stavět nové školy a nemocnice, vrtat studny v suchých oblastech a všeobecně pomáhat nejchudším v boji proti chudobě. V případě Člověka v tísni se jedná o první akci, která nereaguje na aktuální humanitární krizi, ale hodlá přispět k řešení dlouhodobých světových problémů.

„Sbírka Skutečná pomoc by měla sdružovat prostředky na problémy, které nejsou v palcových titulcích, ale pro lidi tam znamenají možná větší tragédii než krátkodobá krize,“ informoval ředitel organizace Šimon Pánek. Zdůraznil, že chudoba a problémy s ní spojené jsou mnohdy závažnějším problémem než momentální přírodní katastrofa nebo válka. A právě o boj s chudobou se má nová akce s mottem „Skuteční lidé potřebují skutečnou pomoc“ zasadit.

Peníze ze sbírky se použijí primárně v oblastech, kde společnost působí. Jedná se o zlepšení životních podmínek například v Etiopii, Afghánistánu, Namibii nebo na Srí Lance. Cílem projektu je zajistit obyvatelům krizových oblastí pitnou vodu, lepší zdravotnické zázemí a vzdělávací objekty. Internetové stránky kampaně připomínají, že za 200 korun se dají pořídit sešity a tužky pro desítku školáků v Etiopii, 300 korun zajistí osivo a nářadí pro budoucnost chudé rodiny v Asii, tisícikoruna ochrání dítě od AIDS a dvacet tisíc korun vystačí na vykopání studny pro celou vesnici v Afghánistánu.

Kromě příspěvků přes web lze dojednat přispívání i přímo na ulici s pracovníky společnosti. Člověk v tísni hodlá zasílat přispěvovatelům mailem informace o vyúčtování, auditech a konkrétních dílech, které se z fondu pořizují.

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni existuje už šestnáct let, od roku 1994 je přidružena k České televizi. Během své existence působila už v sedmatřiceti zemích světa, vedle humanitární pomoci krizovým a rozvojovým oblastem se soustřeďuje například i na podporu disidentů ze zemí s nedemokratickým režimem. V Česku usiluje o informovanost o zemích třetího světa, toleranci a respekt k minoritním společenským skupinám. Každoročně pořádá filmový festival o lidských právech Jeden svět.

Školáci v Africe
Školáci v Africe