Téměř polovině lidí v ČR je nepříjemné mít za souseda Roma

Brusel - Skoro polovině lidí v České republice by bylo nepříjemné, kdyby se jejich sousedem stal Rom. Spolu s Itálií je to největší počet v Evropské unii. Na otázku, zda by jim bylo nepříjemné mít Roma jako souseda, kladně odpovědělo 47 procent dotázaných v České republice, záporně devět procent, což je nejméně ze všech 27 zemí Evropské unie. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Eurobarometr.

Také dvěma pětinám obyvatel Irska by bylo nepříjemné, kdyby vedle nich bydleli členové nejsilnější etnické menšiny v EU, naopak necelé čtvrtině z nich by to nijak nevadilo. V případě Slovenska 38 procent dotázaných uvedlo, že mít romské sousedy by jim bylo nepříjemné a 17 procent z nich by s tím žádný problém nemělo.

Mezi země, kde více než polovina dotázaných odpověděla, že mít za souseda Roma by pro ně žádnou nepříjemnost nepředstavovalo, patří Polsko a Švédsko. Těsně pod touto hranicí je Francie se 48 procenty.

Nejvíce přátel a známých mezi Romy mají podle průzkumu obyvatelé Bulharska. Více než dvě pětiny lidí se s Romy přátelí v Maďarsku a Rumunsku, na Slovensku je to 37 procent. V případě České republiky má mezi svými kamarády a známými také Romy necelá pětina dotázaných. Vůbec nejméně je to na Maltě, kde na tuto otázku kladně odpověděla jen dvě procenta dotázaných.