Rozhodnutí ředitele o opakování ročníku může přezkoumat soud

Brno - Rozhodnutí ředitele střední školy, jenž nepovolí žákovi, který neprospěl, opakování ročníku, může nově přezkoumat soud. Ve sporu, který se vleče už od roku 2003, tak rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS). Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech žáka, jeho správní uvážení proto podle soudců podléhá přezkumu. Právní postoj zveřejněný ve Sbírce rozhodnutí NSS je závazný pro všechny soudy, které řeší obdobnou otázku.

„Neomezené správní uvážení v moderním právním státě neexistuje. Každé správní uvážení má své meze. Dodržení těchto mezí podléhá soudnímu přezkumu,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Spor začal v červnu 2003, kdy ještě neplatil současný školský zákon a pravomoci vedení školy určoval zákon o státní správě a samosprávě ve školství. Ředitelka jedné z mělnických škol nevyhověla žádosti žáka o opakování třetího ročníku. Podané odvolání zamítl i Krajský úřad Středočeského kraje.

Student podal žalobu k Městskému soudu v Praze, který však podnět odmítl. Ředitel školy podle soudu nijak neovlivnil práva nebo povinnosti žáka. „Žádný závazný právní předpis nepřiznává žalobci právo na vyhovění jeho žádosti o opakování ročníku, proto nemohl být žalobce zkrácen na svých právech,“ uvedl pražský soud.

Poslední možností studenta byla kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Napsal v ní, že rozhodnutí ředitelky vážně porušilo jeho právo na vzdělání. Zamítnutí žádosti se podle něj prakticky rovnalo vyloučení ze školy, důvody prý nebyly řádně vysvětleny. Rozhodnutí jej údajně také poškodilo při jednání o přijetí na další školy. Nejvyšší správní soud verdikt Městského soudu v Praze letos zrušil a vrátil případ k dalšímu projednání.