Verdikt Nejvyššího správního soudu: Města musí ušetřené dotace vracet

Brno - Pokud radnice ušetří na projektech dotovaných státem, musí část peněž vrátit. Rozhodl tak Nejvyšší správní soud, který zamítl stížnost trutnovské radnice proti pokutě finančního úřadu. Město ušetřilo na úpravě topného systému, část dotace ale nevrátilo zpět do státní kasy a finanční úřad mu za to vyměřil pokutu přes 13 tisíc korun. Nejvyšší správní soud dnes postup finančního úřadu posvětil.  

Trutnov dostal v roce 2000 dotaci 340 tisíc od Ministerstva průmyslu a obchodu na úpravy centrálního tepelného zabezpečení v oblasti výměníkových stanic. Původně měl projekt stát asi 2,3 milionu, městu se ale podařilo náklady snížit. Problém byl v tom, že část dotace čerpanou nad rámec stanoveného poměru nevrátilo, přestože to bylo uvedeno v připojených podmínkách.

„Neoprávněným použitím prostředků státního rozpočtu se rozumí nejen jejich neoprávněné vynaložení v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty, ale i použití, které je v rozporu s dalšími podmínkami stanovenými právním předpisem, smlouvou, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace, za kterých byly tyto prostředky příjemci poskytnuty,“ uvedl k rozhodnutí soudce NSS Jan Passer.