CVVM: Přibylo lidí nespokojených s lékařskou péčí

Praha - Spokojenost lidí s lékařskou péčí klesá. Podle červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je se zdravotnictvím spokojeno 40 procent Čechů, což je o deset procent méně než loni. Vzrostl počet nespokojených, kterých byla v červnu čtvrtina. Podle Centra se ve výsledcích promítla současná debata kolem probíhající reformy zdravotnictví. Průzkumu se v týdnu mezi 7. a 9. červnem zúčastnilo tisíc lidí starších patnácti let.

Podle CVVM zatím prý nelze říct, jestli současný odklon respondentů od příznivého hodnocení znamená „nastartování“ nového trendu. „To mohou potvrdit, či vyvrátit až následující šetření,“ napsali lidé z CVVM.

Lidé se vyjadřovali i k otázce, zda lékaři a zdravotnický personál poskytují pacientům dost informací o jejich zdravotním stavu a o možnostech léčby. „V odpovědích se respondenti rozdělili do dvou přibližně stejně velkých skupin - 44 procent občanů si myslí, že pacientům je poskytován dostatek informací, 47 procent je opačného názoru,“ zjistilo CVVM. Drtivá většina lidí, 80 procent z dotázaných, si myslí, že pacient by se měl podílet na rozhodování o léčbě.

Respondenti hodnotili také svůj zdravotní stav, v jehož hodnocení nenastaly od roku 2003 u české veřejnosti významné změny: 60 procent Čechů ho označilo za dobrý, 12 procent ho považuje za špatný. Míra spokojenosti se zdravotní péčí se podle autorů průzkumu odvíjí právě od zdravotního stavu, životní úrovně a také věku respondenta. Čím zdravější, bohatší a mladší člověk je, tím je pravděpodobnější, že bude s lékařskou péčí spokojen.