Češi se podle průzkumu nezajímají o blížící se předsednictví EU

Praha - Většina Čechů se nezajímá o nadcházející předsednictví země v Evropské unii. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, podle něhož nezájem projevily tři čtvrtiny občanů. Jen 22 procent dotázaných pak naopak zájem projevilo. Výsledky průzkumu se příliš neliší od dubnových.

Šestiměsíční předsednictví EU čeká Česko už za půl roku, kdy vedení unie převezme po Francii. Většina oslovených se ale v průzkumu shodla na tom, že má o daném tématu málo informací.

Pokud jde o to, co předsednictví obnáší, nedostatek informací prý má 74 procent lidí. Ještě větší část veřejnosti se cítí být nedostatečně informována o přípravách vlády na předsednictví (79 procent) a o jednotlivcích, kteří se na nich podílejí (83 procent). Pouze 15 procent respondentů se domnívá, že je informováno dostatečně, uvádí CVVM.

O předsednictví se zajímají spíše vzdělaní a bohatší 

O značné neinformovanosti veřejnosti svědčí i skutečnost, že téměř dvě
pětiny oslovených (38 procent) nebyly schopny zhodnotit přípravy země na předsednictví. Třetina (35 procent) se přiklonila k názoru, že Česko bude na předsednictví připraveno dostatečně, více než čtvrtina (27 procent) soudí, že připravenost ČR bude nedostatečná.

V připravenost země na předsednictví věří hlavně vysokoškolsky vzdělaní
lidé (43 procent) a potenciální voliči ODS (52 procent). Sympatizanti ODS, vzdělanější a bohatší lidé se také častěji o předsednictví zajímají.

Z průzkumu vyplynulo, že skoro polovina respondentů (46 procent) nesouhlasí s názorem, že země předsedající Evropské unii může významně ovlivnit politiku unie. Přibližně třetina občanů (32 procent) si myslí opak. Průzkum se uskutečnil ve dnech 2. až 9. června a zúčastnilo se ho 1051
dotázaných starších 15 let.