Ministr kultury Jehlička: Státní fond kultury je k ničemu, zrušme ho

Praha - Ministr kultury Václav Jehlička navrhne příští týden vládě, aby zrušila Státní fond kultury. Podle ministra fond již několik let neplní funkci, pro niž byl zřízen. Navíc na financování projektů, které by měl podporovat, nejsou peníze. Majetek fondu tvoří mimo jiné tři hodnotné budovy v Praze. Kubistický Dům U Černé Matky boží dostane podle dřívějších informací ministerstva Národní galerie v Praze (NG), palác U Hybernů a Národní dům na Vinohradech získá ministerstvo. O posledně jmenovaný objekt již projevil zájem jeden z jeho nájemců.

Spravovat by jej chtěl Pražský filharmonický sbor (PFS), který v domě sídlí. Ředitel PFS Richard Sporka proto zaslal na ministerstvo kultury návrh na využití budovy. Objekt má však již 12 let pronajatý soukromá firma, jíž PFS platí ročně 1,2 milionu korun za nájem. Také ona se chce o budovu ucházet. Ministerstvo zatím neuvažuje o tom, že by se PFS stal nájemcem celé budovy.

Jak ministerstvo s lukrativními nemovitostmi naloží, zatím není jasné. NG je už nyní v části Domu U Četné Matky boží v nájmu a provozuje v něm expozici českého kubismu.

Zrušit fond chtěl už Pavel Dostál 

Státní fond kultury (SFK) musí být zrušen zákonem, zákonem byl také v roce 1992 zřízen. Zákon musí obsahovat vypořádání s pohledávkami vůči fondu, samotný fond vede několik soudních sporů a další jsou vedeny proti němu.

O zrušení fondu začal mluvit už před čtyřmi lety ministr kultury Pavel Dostál, souhlasí s ním i stínový šéf resortu Vítezslav Jandák. „Fond by měl smysl jen tehdy, kdyby existoval takzvaný zákon o mecenášství. Pak by si mohl každý rozhodnout, kam a na jaké účely pošle část svých daní,“ dodává Jandák.

SFK je jedním z mimorozpočtových fondů stejně jako třeba fond životního prostředí či fond rozvoje bydlení. Měl organizovat sbírky a loterie a na podporu kulturních projektů měl rozdělovat jejich výnosy stejně jako část zisku z pronajímaných nemovitostí. V tom je podle ministerstva problém - pro financování projektů, které by měl fond podporovat, nejsou dostatečné zdroje.

Fond je zadlužen kvůli loterii z 90. let 

Kvůli loterii z 90. let, která ho měla financovat, je fond zadlužený. SFK měl například v letech 2004 až 2007 rozpočet vždy kolem 30 milionů korun. Peníze však naposledy rozděloval v roce 2006 - bylo to deset milionů korun. Podle Jehličky je několik milionů pro státní fond kultury málo. „Měl by mít 100 nebo 500 milionů, aby mohl něco dělat,“ dodává. Příjmy fondu jsou ale podle něj téměř nulové.

SFK vznikl hlavně kvůli rozdělování výtěžku z připravované loterie na podporu kultury. Kvůli rozjezdu loterie ministerstvo kultury zastavilo Dům U Černé Matky boží a nedaleký palác U Hybernů. Loterie však zkrachovala a dluhy ve výši 226 milionů zaplatil stát. Důsledky tehdejšího jednání trvají dodnes.