Týráno nebo zneužíváno bylo v roce 2007 více dětí než o rok dříve

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí zaznamenalo za loňský rok 1 884 týraných a zneužívaných dětí. Statistiky, které se opírají o případy nahlášené sociálním pracovníkům, tak vykazují v meziročním srovnání o 264 případů více. Nadace, které obětem takových trestných činů pomáhají, mluví ale dlouhodobě pouze o špičce ledovce. Ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová odhaduje, že je týráno a zneužíváno až čtyřicet tisíc dětí.

Zveřejněné číslo ministerstva zahrnuje 588 dětí týraných fyzicky, 617 těch, které byly vystaveny psychickému týrání, a do smutné statistiky je zahrnuto i 679 případů sexuálního zneužívání, včetně dětské pornografie a prostituce. Většině tělesně a psychicky týraných dětí bylo méně než 15 let, téměř čtyřicet z nich bylo dokonce mladší 12 měsíců. Sexuálně zneužívány byly nejčastěji dívky ve věku od 6 do 15 let.

Nejčastějším agresorem byl některý z rodičů, především otec. Tělesného týrání se ale dopouštěla nejčastěji matka (ve 184 případech). Sexuálně děti zneužívaly nejvíce cizí osoby, poměrně vysoké byly i počty případů, kdy dítě zneužil partner matky.

Česko má v péči o děti ještě co zlepšovat

České republice Výbor pro práva dítěte při OSN dlouhodobě vytýká, že v péči o ohrožené děti v porovnání s ostatními evropskými zeměmi pokulhává. Svůj podíl na současném stavu má podle OSN i odborníků z českých nadací i roztříštěnost péče do několika resortů, které mezi sebou nedostatečně komunikují.

Transformace, kterou chystá ministerstvo práce a sociálních věcí, by měla celou oblast zastřešit pod jednu instituci. Při odhalování týraných a ohrožených dětí by mohly pomoci také zdravotní pojišťovny. Na základě pravidelnosti, respektive nepravidelnosti plateb pojištění by bylo pro sociální pracovnice snazší odhalit případné zanedbávání dětí rodiči.

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Nadace Naše dítě.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24