Počet řidičů bez oprávnění se za rok zdvojnásobil

Praha - V České republice se téměř zdvojnásobil počet lidí, kteří jezdí bez řidičského oprávnění. Zatímco minulý rok zaregistrovalo ministerstvo dopravy zhruba jedno procento takovýchto řidičů, v letošním roce jejich počet vzrostl na více než 1,8 procenta. Druhý největší nárůst - o procento - zaznamenalo ministerstvo u jízd pod vlivem návykové látky. Novinářům to dnes řekl Lukáš Kadula z ministerstva dopravy, který se statistice bodového systému věnuje.

Řidičské oprávnění podle něj nevlastnila čtvrtina z 9900 řidičů, kteří dosáhli v uplynulých dvou letech maximální hranice 12 trestných bodů. Po dvou letech fungování bodového systému má na svém kontě alespoň jeden trestný bod za porušení dopravních předpisů zhruba 565.000 lidí, což je kolem devíti procent všech zaregistrovaných řidičů. Alespoň jednou spáchalo bodovaný přestupek během tohoto období 930.000 osob.

Nejvíce z bodovaných řidičů má v současné době dva trestné body - je jich 36 procent. Následuje 21 procent řidičů, kteří získali jeden bod. Téměř 80 procent osob obdrželo maximálně čtyři body. Z 90 procent se lidé dopouštěli přestupků ohodnocených maximálně třemi body.

Téměř polovina zaregistrovaných porušení předpisů souvisela s překročením nejvyšší povolené rychlosti. Oproti loňskému roku naopak o 4,5 procenta poklesl počet řidičů, kteří se vydají na silnice bez zapnutých světel. Lidé také častěji uposlechnou zákazové a příkazové značky.

Podle Kaduly by se řidiči, kteří nechtějí získat trestné body, měli zaměřit především na dodržování rychlosti, uposlechnutí zákazových a příkazových značek, jízdu s řádně osvětleným vozem, zapnutými bezpečnostními pásy a bez telefonu v ruce. „Neuposlechnutí těchto pravidel tvoří 88 procent nejčastějších přestupků, za které jsou udělovány trestné body,“ řekl statistik. Za 24 měsíců spáchali řidiči téměř 1,3 milionu přestupků nebo trestných činů. Trestné činy tvoří z tohoto počtu méně než čtyři procenta.

Přestože poměr řidičů vůči řidičkám je v České republice zhruba 60 ku 40, ministerstvo eviduje pouze necelých 16 procent bodovaných žen. Do skupiny řidičů, kteří dosáhli 12 bodů, patří 496 žen, což je pět procent. Nejvyšší hranice trestných bodů dosahují především lidé ve věku od 20 do 25 let. Nejvíce řidičů, kteří získali alespoň jeden bod, patří do skupiny osob mezi 32 a 34 lety.

Podle ministerstva má bodový systém preventivní účinek. „Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že řidič, který dostane trestné body, si příště dává na silnici větší pozor. To bylo a je i cílem tohoto zákona,“ uvedl již dříve mluvčí ministerstva Karel Hanzelka. Většina řidičů, kteří obdrželi alespoň jeden bod, se podle něj již dalších přestupků nedopouští.