Odborníci se neshodují, bude-li radar škodit zdraví

Praha – Americký radar, který má vyrůst v Brdech, podle oficiální zprávy Národní referenční laboratoře nemá škodit zdraví. Řada odborníků však její obsah zpochybňuje. Peter Bednarčík, člen inspekčního týmu, který navštívil americký radar na Marshallových ostrovech, trvá na tom, že přístroj zdraví obyvatel okolních obcí neohrozí, protože klíčové záření z bočních laloků je velmi slabé. Profesor Univerzity obrany Milan Hlobil se ovšem domnívá, že inspektoři zanedbali řadu nebezpečí, zejména záření ve směru hlavního paprsku.

Milan Hlobil se proto obává zdravotních komplikací u lidí žijících nedaleko radaru. U pulzního radiolokátoru, jakým má být i ten brdský, je totiž podle něj nebezpečné i velmi krátké ozáření, které trvá zlomek sekundy. Může poškodit zrak nebo centrální nervovou soustavu. Tyto komplikace se přitom nemusí objevit hned, ale až po několika letech.

Peter Bednarčík z Fakulty vojenského zdravotnictví královéhradecké Univerzity obrany ovšem nepovažuje Hlobilovy námitky za opodstatněné. U českého radaru mají být podle něj vstupní parametry impulzu malé a hlavní paprsek tak není škodlivý, navíc je namířen tak vysoko nad zem, že nemůže ozářit obyvatele nejbližších obcí. „Proč mluvit o riziku, když to riziko směřuje směrem nahoru, do nebe,“ táže se Bednarčík. Zpochybnil také Hlobilovo tvrzení o nebezpečnosti krátkého ozáření. Podle inspektora z Marshallových ostrovů nebyla nikde na světě prokázána souvislost mezi zářením radiolokátorů a zdravotními problémy lidí pracujících u nich.