Pospíšil je spokojený s prací ministerstva

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil bilancoval práci svého úřadu za první polovinu letošního roku, prozatím je velice spokojený. Představil také některé novinky, mezi které patří například novela zákona o státním zastupitelství. Ministr Pospíšil také uvedl, že v rámci vládních škrtů se ministerstvu nedostane dostatek financí a je možné, že bude muset prodat některé nemovitosti.

Pospíšil dnes uvedl, že chce představením novely ukončit diskusi, která se o funkci nejvyššího státního zástupce vede od doby, kdy vláda odvolala někdejší zástupkyni Marii Benešovou.

Ministerstvo chce garantovat větší nezávislost vrcholného představitele české justice. K tomu má přispět omezení mandátu na pět let, zatímco nyní je jeho mandát neomezený. Působení zástupce by se tak nekrylo s volebním obdobím vlády. Další omezení spočívá v tom, že znovu do funkce by už zástupce být jmenován nemohl. Státního zástupce bude nově jmenovat prezident republiky.

Mezi další změny patří větší ochrana obětí trestných činů. Ministerstvo pro ně nově připravuje celý zákon, který by chránil nejen před pachateli, ale také před médii, která by o jejich případech informovala neetickým způsobem.

Ministerstvo spravedlnosti plánuje i zavedení institutu korunního svědka. Další změny se budou týkat předsednictví ČR v Evropské unii.

Aplikace návrhu do praxe ale bude korelovat s tím, jaký rozpočet ministerstvo v budoucích letech získá. Jednou ze stížností, která od Pospíšila dnes zazněla, byla kritika vlády, která v rámci snižování schodku navrhuje ukrojit část rozpočtu ministerstva. Úřad z toho důvodu zvažuje, jak získá další finanční prostředky. Jedním z řešení je prodej některých nemovitostí, které vlastní.