Rozhádaná Strana zelených: Svolala sjezd řádný nebo mimořádný?

Praha - Sjezd zelených, na kterém chce v září posílit svůj mandát Martin Bursík, byl podle jeho odpůrců svolán protiprávně. Chystají se proto obrátit na revizní komisi strany a případně i na soud. Podle nich můžou mimořádný sjezd svolat jen dvě pětiny krajských organizací nebo stejný poměr základních organizací či členů. 

Předseda revizní komise Radan Večerka ale tvrdí, že jde o sjezd řádný. „Sjezdy, které svolává předsednictvo bez tohoto podnětu, jsou sjezdy řádné. Podle stanov strany je předsednictvo svolává jednou za dva roky. Pokud by v tomto termínu sjezd nesvolalo, učiní to osoba pověřená republikovou radou,“ uvedl v tiskové zprávě.

Kuchtová: Jsme připraveni obrátit se na soud 

Podle první místopředsedkyně zelených Dany Kuchtové ale nemůže jít o řádný sjezd, protože ještě neuplynuly dva roky od toho posledního. „Mandát je stanoven na dva roky,“ řekla ke svému postoji. Pokud prý revizní komise námitce skutečně nevyhoví, pak se odpůrci Bursíka zřejmě obrátí na soud. Zatím se o tom radí s právníky.

Podle Večerkova výkladu se dosud žádný sjezd nekonal na den přesně v dvouleté lhůtě od sjezdu předcházejícího. „Sjezd, na němž bylo zvoleno nynější vedení, se konal zhruba sedm měsíců před vypršením dvouleté lhůty. Byl-li tedy letošní sjezd vyhlášen předsednictvem o asi pět měsíců před vypršením dvouleté lhůty, je neodůvodněné ho nazývat mimořádným,“ tvrdí.

Na zasedání budou zelení volit nové předsednictvo, zatím jedinými kandidáty, o nichž se mluví, jsou Bursík a Kuchtová. Bursík chce také změnit stanovy tak, aby šéf strany řídil i republikovou radu. Požádá také, aby se delegáti vyjádřili ke koaličnímu potenciálu strany.