ČR na cestě k přímější demokracii

Praha - Vypadá to, že se Česká republika posunula blíže k přímé demokracii. Každý občan totiž může ovlivňovat obsah některých zákonů prostřednictvím připomínek k návrhu zákona, který dříve než jej posoudí poslanci, zveřejňují určitá ministerstva na svých webových stránkách. "Je to do určité míry snaha využívat zkušenost, odbornost, kompetenci lidí," soudí politolog Jan Kubáček.

„Je to z toho důvodu, abychom občanům umožnili opřipomínkovat vládní návrhy a abychom přispěli k větší transparentnosti státní správy,“ vysvětluje novinku mluvčí Ministerstva vnitra Vladimír Řepka. Tato možnost na poli přímé demokracie vznikla ve Skandinávii a v současnosti ji běžně využívá Velké Británii nebo Slovensko. V Česku ji zatím vyzkoušely čtyři státní instituce: Český statistický úřad a ministerstva vnitra, financí a spravedlnosti.

Čeští občané se tak už mohli vyjádřit například k zákonu o sčítaní lidu v roce 2011 nebo k novému trestnímu zákonu. „Šlo asi o třicet připomínek, které se v konečné podobě trestního zákoníku odrazily,“ uvedl k tomu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Dva lidé dali například návrh na zvýšení trestní sazby za zmrzačení člověka z 8 na 12 let a vypadá to, že se podle toho budou soudci řídit.

Tato přímější demokracie má ale i stinné stránky. „Nabízí se určité nebezpečí, kdy masivní, vlivné lobbyistické skupiny, například odbory, můžou systematicky využívat a zneužívat rozhodování v zákonech,“ obává se Kubáček.

Pokud se ale účast občanů na tvorbě legislativy osvědčí, bude prý vláda požadovat, aby se připomínky lidí staly povinnou součástí vytváření zákonů.