Od pondělí bude průjezdný obchvat Českého Těšína

Český Těšín - Stavbu nového obchvatu Českého Těšína na Karvinsku se díky přízni počasí podařilo dokončit s téměř půlročním předstihem a už v pondělí po ní začnou jezdit motoristé. Silnice by měla ulehčit dopravě v Českém Těšíně a Třinci. Spojí totiž Třinecké železárny s rychlostní silnicí R 48. To by mělo odvést nákladní dopravu z center obou měst.

 

Stavba v hodnotě 566 milionů korun byla zahájena v březnu 2006. Podle původní smlouvy mělo být dílo dokončeno v červnu 2009 se zprůjezdněním v listopadu 2008. Obchvat navazuje na dvě komunikace, které tvoří takzvaný Slezský kříž. Jde o hlavní tahy spojující Česko se Slovenskem a Polskem.

Součástí stavby je i mimoúrovňové napojení silnice, která propojuje Český Těšín s Třincem. „Tato komunikace zabezpečuje příjezd nákladní dopravy do Třineckých železáren a také do průmyslové zóny. I proto jde o stavbu, která má pro oblast Třinecka mimořádný význam,“ uvedl generální ředitel společnosti Dopravní stavby Ostrava Tomáš Vítek.

Celá stavba je dlouhá přes dva kilometry a zahrnuje osm mostů. Nejdelší je dlouhý téměř 200 metrů. Během stavby obchvatu se stavebníci museli vypořádat s několika problémy. Jednak s tím, že se stavělo za plného provozu. Komplikace přineslo i podmáčené území podél řek Olše a Ropička.