Eurobarometr: Češi patří mezi spokojenější národy Evropské unie

Praha - Češi jsou jedním ze spokojenějších obyvatel Evropské unie, za největší problémy své země pokládají zdravotnictví a rostoucí ceny. Plyne to z výsledků celoevropského průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, jehož výsledky dnes byly zveřejněny. Se svým životem je podle něj spokojeno 82 procent občanů ČR, což je o pět procent více než celoevropský průměr. Zdravotnictví trápí 39 procent a rostoucí ceny 38 procent dotázaných. Vládě důvěřuje pětina obyvatel země, parlamentu 16 procent a politické strany se těší důvěře jen 11 procent občanů. Poměr mezi těmi, kteří důvěřují Evropské unii a kteří jí nedůvěřují, je 60 ku 30 procentům.

Spokojenost Čechů s vlastní životní situací je stabilní a v posledních třech letech se prakticky nezměnila. V EU žijí nejspokojenější lidé v Dánsku, Nizozemsku, Lucembursku, Švédsku a Finsku, kde součet odpovědí „velmi spokojen“ a „spíše spokojen“ přesáhl 90 procent. Naopak nejméně se svým životem jsou spokojeni lidé v Bulharsku a v Maďarsku.

Spokojenější jsou lidé mladší, vzdělanější a pravicově orientovaní

V ČR jsou spokojenější lidé mladší, vzdělanější a spíše pravicově orientovaní. Růst cen, tedy inflace, je celoevropský problém a v průměru trápí 37 procent občanů EU. Pro Čechy se tato problematika stala závažnou až před dvěma lety. Ještě na jaře 2006 jí zmínilo jen 12 procent lidí, loni na podzim to bylo 42 procent.

Naproti tomu zdravotnictví je typicky český problém. Už přes dva roky trápí přibližně 40 procent občanů, což je zřejmě způsobeno dlouhodobou a intenzivní politickou i veřejnou diskusí i nedávnou úpravou financování zdravotní péče.

Vládě důvěřuje jen čtvrtina vysokoškoláků 

České vládě důvěřují především mladí lidé, ale ani těch není více než třetina. Důvěra také vzrůstá se stoupajícím vzděláním. I mezi vysokoškoláky však současné vládní koalici důvěřuje jen 26 procent. Jasná je podle Eurobarometru souvislost mezi důvěrou vládě a politickou orientací respondentů. Z levicově zaměřených lidí vládě důvěřuje jen sedm procent, u pravicově orientovaných je to 35 procent.

Mladí, vzdělaní a pravicově orientovaní lidé také více důvěřují Evropské
unii. Podle autorů průzkumu může být příčinou nízké důvěry ve vládu a parlament ČR rozčarování lidí z úrovně politické kultury a nedořešených politických a korupčních afér.

Češi si myslí, že v EU nemá jejich hlas váhu 

Jen 22 procent Čechů si myslí, že jejich hlas má v Evropské unii váhu.
Pouze 36 procent je přesvědčeno, že české zájmy bere EU dostatečně v úvahu. Členství v unii pokládá za dobrou věc 48 procent českých občanů. Přesto by lidé unii rádi svěřili rozhodování v tak klíčových oblastech, jako je obrana a zahraniční politika.

Přes tuto skepsi by si ale výrazná většina Čechů přála, aby se významné
otázky řešené dosud na národní úrovni přesunuly do Bruselu. V případě boje proti terorismu se tak vyslovilo 85 procent respondentů, v otázkách obrany, zahraniční politiky a vědeckého výzkumu 72 procent. Silnou podporu v tomto směru má i boj s kriminalitou a ochrana životního prostředí. Naopak otázky daňové politiky, důchodů a sociální péče
by měly podle názoru většiny respondentů zůstat na úrovni české vlády.