Za poškození památky pokuta až 4 miliony

Praha - Za špatnou péči či poškození památky budou majitelům hrozit mnohem vyšší pokuty než dosud. Místo 50 tisíc korun by to mohly být v případě národní kulturní památky až čtyři miliony. Počítá s tím vládní návrh novely památkového zákona, který dnes velkou většinou hlasů schválil Senát. Nyní ho posoudí ještě prezident. Horní hranice pokut je mnohdy ke škodám zcela neúměrná. Zvýšení pokut má tento stav odstranit.

Sankce za zničení či poškození památek byly dosud v řádu desetitisíců korun. V případě, že se majitel nestará o národní kulturní památku, mohl dostat pokutu maximálně 50 tisíc korun. U kulturní památky mu hrozilo maximálně 10 tisíc korun pokuty. Vlastníci někdy s pokutou předem počítali a s chráněným objektem naložili zcela po svém.

Pokuta pro majitele, kteří poškodí kulturní památku, se má podle novely zvednout na dva miliony, v případě národních kulturních památek na čtyři miliony. Pokuty mají být nově stejné pro vlastníky památek i firmy, které v nich podnikají.

Zákon podle kritiků snižuje vážnost kulturních hodnot 

Schválená předloha obsahuje i další novinky. Plány ochrany památkových zón a rezervací se mají přesunout z dosavadní pravomoci státu na krajské úřady, které by je vydávaly po projednání s ministerstvem kultury. Krajský úřad by měl vždy jednat i s příslušnou obcí. U objektů, které jsou v památkové zóně nebo rezervaci, ale nejsou památkově chráněny, se při žádání o provádění změn zjednoduší administrativa.

Podle autorů změna umožní lepší péči o tyto komplexy a odbourá nutnost vyjadřování památkářů k zásahům, které v památkové rezervaci či zóně nemohou narušit její hodnoty. Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče a někteří další památkáři ale změny kritizují. Přijetím novely a převedením pravomocí na kraje se podle nich sníží vážnost ochrany kulturních hodnot a výrazně se omezí státem deklarovaný veřejný zájem na ochraně kulturního dědictví.