Komunikace s úřady půjde i elektronickou cestou

Praha - Občané pravděpodobně získají možnost vyřizovat své úřední záležitosti elektronicky. Nový zákon o elektronických úkonech dnes 53 hlasy z 56 přítomných schválil Senát a návrh nyní posoudí prezident. Podle zákona budou vytvořeny elektronické datové schránky, přes něž budou úřady komunikovat mezi sebou i s podniky a občany, kteří budou chtít svou vlastní datovou schránku. Ministr vnitra Ivan Langer o novince už hovoří jako o revoluci v oblasti veřejné správy.

„Orgány státní moci budou mít podle tohoto zákona povinnost mezi sebou komunikovat elektronicky. Zákon také zajišťuje konverzi papírového dokumentu na elektronický, zřizuje systém doručování prostřednictvím datových schránek a dává možnost občanům takovýmto způsobem komunikovat se státem,“ uvedl Langer v červnu, kdy normu schválila sněmovna. Nový zákon by měl vejít v platnost 1. července 2009.

Své datové schránky by měly mít určité státní úřady, soudy, zdravotní pojišťovny, samosprávné orgány a státní fondy. Ministerstvo vnitra věří, že zákon o eGovernmentu sníží byrokracii a uspoří čas občanům i úředníkům. 

Zřízení schránky bude bezplatné a dobrovolné

Ministerstvo přitom nechce, aby zřízení schránky bylo povinné pro všechny fyzické osoby. „Hledáme ale způsob, jak je k jejich zřízení motivovat,“ uvedl ale Langer. Dokumenty odeslané přes schránku nebude nutné opatřovat elektronickým podpisem a zřízení schránky by mělo být bezplatné. Do tří dnů ode dne podání žádosti prý zájemci poštou přijdou přístupové údaje a do schránky bude mít přístup pouze její zřizovatel a člověk, jehož tím pověří.

Někteří zákonodárci se ale strachují, zda bude přístup do schránek dostatečně zabezpečen, aby nehrozilo zneužití informací. Sněmovna proto vládní návrh ještě zpřísnila a pro přístup do datové schránky tedy nebudou sloužit desetimístná přihlašovací čísla, která používá jako identifikátory ministerstvo práce, ale speciální identifikační číslo.

Do roku 2010 chce vláda připravit ještě zákon o registrech, který by zavedl čtyři základní registry, ve kterých budou pro potřebu úřadů i občanů shromážděny všechny důležité informace. Dalšími kroky má být zavedení elektronických občanských průkazů, elektronické archivace nebo elektronické legislativy a sbírky zákonů.

Ministr vnitra Ivan Langer na jednání v Bruselu.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24