Senát schválil evropskou směrnici o chemických látkách REACH

Praha - Do tuzemského zákona bude zavedena evropská směrnice o chemických látkách REACH, kterou dnes schválil Senát. Cílem je shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 tisících chemických látkách, které jsou na evropském trhu. Všechny podniky, které nakládají s chemikáliemi v objemech nad jednu tunu ročně, musejí tyto látky zaregistrovat. Svaz chemického průmyslu již dříve odhadl, že budou mít kvůli této směrnici náklady až 11 miliard korun.

Podle ministerstva životního prostředí má směrnice odstranit dnešní stav, kdy u více než 90 procent látek používaných v EU neexistují dostatečné údaje o jejich účincích na zdraví a životní prostředí. Prezident republiky Václav Klaus, který má zákon podepsat, ale již dříve REACH kritizoval.  Směrnice je podle něj nejděsivější věc, která v EU vznikla.

Podniky mají lhůtu na registraci od letošního 1. června do 1. prosince. Během půl roku mají všechny látky projít procesem takzvané předregistrace. Ta má umožnit společnostem odsunout předložení úplné dokumentace pro registraci, v závislosti na jednotlivých případech, do roku 2010, 2013 nebo 2018 a sdílet údaje o chemických látkách. Vše bude mít na starosti Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách.

Pro zvláště nebezpečné látky, například karcinogenní, bude agentura vydávat časově omezená povolení k výrobě. Pokud se zjistí, že by mohla být látka nebezpečná, úřady budou moci omezit její používání. Firmy tak mají být podle ministerstva životního prostředí stimulovány k hledání bezpečnějších alternativ.