České soudy při rozhodování o propouštění přihlíží na upřímnost vězně

Praha - V souvislosti s neúspěšným pokusem o prominutí zbytku trestu řidiče, který v roce 2003 havaroval s autobusem u jihočeských Nažidel, se začíná důkladněji hovořit o propouštěcích podmínkách v české justici. Třiapadesátiletý Pavel Krbec zavinil při jízdě z Dolního Dvořiště z Českých Budějovic smrt 20 osob. Za tento čin si odpykává 8 let odnětí svobody, po uplynutí poloviny trestu a vzorného pobytu ve vězení měl možnost požádat o podmíněné zrušení zbytku trestu, čehož využil. Brněnský městský soud však jeho žádost zamítl s odůvodněním faktu, že dotyčný neprojevil dostatek lítosti.

„Pří žádosti o podmíněné propuštění je základním předpokladem, že odsouzený bude žít spořádaným životem či nějaká společenská organizace nabídne záruku nad jeho chováním,“ uvedl právník Oldřich Choděra při rozhovoru v Dobrém ránu s ČT. Při soudním rozhodování o prominutí trestu se také přihlíží na odlišné druhy trestu. Jde buď i oprávněný trestný čin, který byl spáchán úmyslně, či o nedbalostní delikt, což je případ Krbcova odsouzení. S odkazem na verdikt soudu není podle Choděry možné, aby člověk mohl projevit lítost nad svým činem, pokud nehodu způsobil neúmyslně a sám tvrdí, že je nevinný.

Podnětem soudu pro vyslovení verdiktu o vězňově osudu je posouzení míry upřímnosti vězně. „Zkušenosti soudu jsou potřebné k tomu, aby zvážil, zda to člověk se svou upřímností míní opravdu upřímně, “ doplňuje Choděra. Aby byla žádost odsouzeného vůbec přivzata k projednání, musí být soudu poskytnut kázeňský posudek.  Základní podmínkou je výrazný počet kázeňských odměn, naopak všechny prohřešky by měly být zahlazeny. Soud pak projednává možnost propuštění ve veřejném zasedání. Soudní znalci také posoudí, zda pobyt ve vězení dostatečně zapůsobil na morálku odsouzeného a zamezil opětovného spáchání podobných činů.

Česká justice zatím na volání polepšených delikventů nijak výrazně neslyší. Především u doživotně odsouzených je procento udělení podmíněného propuštění velmi malé. V tomto případě lze požádat soud o posouzení až po 20 letech výkonu trestu.