Senátorka Domšová navrhla uzákonění eutanazie

Praha - Kontroverzní téma eutanazie dostává po čase mlčení opět nový impuls. Senátorka Václava Domšová (SNK ED) dnes předložila návrh na uzákonění lékařského navození smrti. Chce tak dát šanci lidem, kteří si přejí důstojně zemřít a požádají o to lékaře. Senát má v plánu projednat návrh Domšové na podzim. Dosavadní reakce však nahrávají spíše odpůrcům dobrovolného ukončení života.

Kritici eutanazie argumentují mimo jiné možným zneužitím žádosti o usmrcení, například na nátlak příbuzných. Upozorňují i na pokrok ve vývoji léčby. Podle expertů z oblasti medicíny by místo uzákonění eutanazie bylo třeba zlepšit právní podmínky péče o umírající.

Zákon chce stanovit jasná pravidla

Liberální reformní strana:

Divoká eutanazie se už provádí, cílem zákona je stanovit jasná pravidla.

I přes hlasy kritiků slíbila Domšová předložit svůj návrh po březnové konferenci nazvané Důstojná smrt, kterou uspořádala spolu s Liberální reformní stranou. Ve své předloze vychází z návrhu, který tato strana představila už před rokem.

Podle předsedy reformní strany Milana Hamerského lékaři přiznávají, že se v českých nemocnicích dělá takzvaná divoká eutanazie. Údajně se v českých nemocnicích podle lékařů provádějí, a to i přes zákaz v etickém kodexu České lékařské komory. Pacient dostává stále silnější dávky opiátů na bolest, až přestane dýchat. Předloha má dát podle jejích tvůrců divokým eutanaziím jasná pravidla.

Zákon má umožnit jak asistovanou eutanazii, kdy by se nemocný mohl sám zabít za odborné zdravotnické pomoci, tak aktivní eutanazii. O ni by mohli předem požádat lidé, kteří by se dostali do stavu nezměnitelného bezvědomí. Smrt by u nich na základě jejich předchozí žádosti mohli vyvolat lékaři, kteří by za to nemohli být nijak postihováni.

Zákon o eutanazii nebude třeba, pokud se změní přístup lékařů i rodin

Většina lidí umírá v nemocnici, jen u pětiny pacientů dokážou lékaři dostatečně tlumit bolest. Umírajícím podle expertů chybí kontakt s rodinou a postrádají i duchovní podporu. Hospice navíc hlásí trvalý nedostatek kapacit. Pokud se toto změní, pak podle zdravotníků zákon o eutanazii nebude potřebný.

Eutanazie na přání nemocného je zatím povolena v Nizozemsku a Belgii, tolerují ji v Oregonu, Kolumbii a Švýcarsku. Podle loňského průzkumu agentury SC&C pro Mladou frontu Dnes chtějí legalizovat smrt z rukou lékaře téměř dvě třetiny lidí. Osmadvacet procent občanů bylo proti eutanazii, zbylých osm procent nemělo jednoznačný názor.

Léčebna dlouhodobě nemocných
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24