Stehlíková: Předložení návrhu zákona o eutanazii považuji za nešťastné

Praha - Legalizace eutanazie by mohla vést k jejímu zneužití, k relativizaci etických hodnot lékařského stavu a hodnoty lidského života, domnívá se ministryně Džamila Stehlíková v reakci na návrh zákona, který předložila senátorka Václava Domšová (SNK ED). "Smrtelně nemocní a umírající patří k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva a potřebují obzvlášť úzkostlivou a důslednou ochranu svých lidských práv," uvedla Stehlíková.

Myslí si, že návrh odporuje mezinárodním úmluvám o lidských právech a je v konfliktu se základním právem na život. Podle ministryně se nelze na situaci těžce nemocných a umírajících dívat jako na volbu mezi utrpením a smrtí z rukou lékaře.

Řešením má být kvalitní a dostupná hospicová a paliativní - bolest tišící - péče. Podobného názoru byl při jarní diskusi v Senátu o eutanazii i duchovní Tomáš Halík: „Chceme-li napomoci důstojnému umírání lidí, pak je třeba se spíše zaměřit na rozvoj hospicové péče, na rozvoj zákonů a sociálních opatřeních, která by umožnila rodinným příslušníkům postarat se o své těžce nemocné členy.“

Podpora návrhu v Senátu je nejistá, většina lidí ale zákon o eutanazii chce

Senát by měl začít normu projednávat na podzim. S ohledem na dosavadní reakce není jisté, že předloha v horní komoře nakonec získá potřebnou podporu. Negativně iniciativu senátorky přijal například i poslanec za ODS a místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Boris Šťastný, který o uzákonění eutanazie také uvažuje.

Centrum pro výzkum veřejného mínění:

O tom, že český právní řád by měl umožňovat eutanazii, jsou přesvědčeny dvě třetiny lidí. Rozhodný souhlas vyslovilo 19 procent Čechů. Striktní nesouhlas naopak vyjádřilo deset procent dotázaných.

Podle něj je na paragrafové znění zákona brzy, sám o návrhu uvažoval až na dobu zhruba za rok. „Debata je teprve v začátcích, musí trvat i několik let,“ uvedl na březnové debatě v Senátu. Návrh Liberální reformní strany navíc označil za nedopracovaný a bez souvislosti se stávajícím právním řádem.

Přijetím zákona by se Česká republika zařadila mezi země, jako je Nizozemsko, Belgie nebo Švýcarsko, kde je eutanazie na přání nemocného povolena. Domšová navrhuje umožnit jak asistovanou eutanazii či sebevraždu, kdy by se nemocný mohl sám zabít za odborné zdravotnické pomoci, tak aktivní eutanazii. O tu by mohli předem požádat lidé, kteří by se dostali do stavu nezměnitelného bezvědomí. Smrt by u nich na základě jejich předchozí žádosti mohli vyvolat lékaři, kteří by za to nemohli být nijak postihováni. Liberální reformní strana chce návrh podpořit i peticí.