Vláda přesvědčuje soud o prostupnosti Lisabonské smlouvy skrze ústavu

Praha - Kabinet Mirka Topolánka zaslal Ústavnímu soudu dokument, ve kterém ospravedlňuje Lisabonskou smlouvu o reformě institucí EU před českým právním řádem. Vláda se snaží přesvědčit soud, aby při zkoumání obsahu smlouvy přihlížel na vlastní podstatu dokumentu a nezaobíral se formálními články. S tímto přístupem však nesouhlasí někteří právníci, jimž na vládním apelu vadí nekomplexní přístup.

„Má-li soud zkoumat rozpor mezi ústavou a čímkoli jiným, musí přihlížet na všechny položky ústavy, nikoliv pouze na některé,“ uvedl bývalý člen Ústavního soudu Václav Pavlíček.

Podle názoru vlády by se soudci nemuseli zabývat spornými body, které smlouva v několika případech nabízí. Svou teorii předkládá pod heslem „Materiální jádro ústavy“. Pod touto podstatou si vláda představuje základní fakt, že Česká republika je demokratickou zemí, což se ani po přijetí Lisabonské smlouvy nezmění. Vše ostatní, včetně suverenity země, do „jádra“ není zahrnuto, a se smlouvou proto nemůže být v konfliktu, soud si pak s těmito záležitostmi nemusí lámat hlavu.

Podle senátora za ODS Jiřího Pospíšila se jedná o vládní trik. Uvedl, že vláda tuší možný rozpor mezi smlouvou a některými ústavními články. „Obchází to tvrzením o existenci jakéhosi jádra, které je nezměnitelnou částí ústavy, a všechno ostatní je méně důležité. Podle toho by mělo stačit, když zůstaneme demokratickými, což do jisté míry zůstaneme i pod kuratelou bruselských úředníků.“ Dodal, že ústava je platná jako celek, všechny její části jsou si rovny a žádná z nich není důležitější. „Je to jen teoretická konstrukce, která tvrdí, že některá část je cennější a některá méně,“ prohlásil Pospíšil.

O přezkoumání Lisabonské smlouvy, která má reformovat instituce a fungování EU po jejím rozšíření, požádal ústavní soudce z iniciativy ODS Senát. Až soud zveřejní verdikt, má v českém parlamentu pokračovat ratifikace smlouvy.