Sexuologický posudek: Kateřina Mauerová je sadisticky pedofilní osoba

Brno - Podle znaleckých posudků je Kateřina Mauerová sadisticky pedofilní osoba. Nejedná se přitom o nemoc, ale o společensky patologické chování. S Barborou Škrlovou měla také lesbický vztah. Myslí si to odbornice, které dnes vypovídají u Krajského soudu v Brně k osobnostním profilům všech obžalovaných. Jejich posudky na Kateřinu Mauerovou nejsou kompletní, žena s nimi nechtěla příliš spolupracovat. Po jejich přečtení je také jednoznačně odmítla jako zmanipulované a vycházející z výpovědí její sestry Kláry.

„Bylo mi řečeno, že pokud nebudu spolupracovat, napíšou tam, že jsem pedofilní sadista. Bylo mi řečeno, že z Kláry už oběť udělaly, a pokud budu spolupracovat, tak by ta oběť ze mě mohla být taky,“ uvedla. Na otázky ohledně sexuality odmítla odpovídat. Soudce ji upozornil na to, že by mohla být v případě lži obviněna z křivé výpovědi. „Pane předsedo, já říkám pravdu. Já vím, že jdu hlavou proti zdi. Mně už ani tak nejde o tu hlavu, ale o ten princip,“ řekla plačící Kateřina Mauerová. Z nátlaku obvinila především sexuoložku Růženu Hajnovou.

Odbornice z oblasti psychologie, psychiatrie a sexuologie se shodly, že Kateřina měla k ostatním tyranům dětí nadřízené postavení. Je také nadprůměrně inteligentní, autoritativní a má přirozený respekt. Pomáhá jí její nadprůměrná fantazie, egocentrismus, je citově chladná a má minimální pocit viny.

Klára Mauerová je prý ovlivnitelná, stejně jako další obžalovaný Jan Škrla. Také skutečnost, že tak dominantní a nezávislý jedinec, jako je Jan Turek, se na týrání na žádost Kateřiny Mauerové podílel, svědčí o hierarchickém uspořádání nějaké skupiny, ve které měl podřízené postavení, uvedla znalkyně Miluše Hamplová. Tato informace by mohla přispět k variantě sektářského pozadí.

Škrlová a Mauerová jsou zřejmě lesbičky

Z SMS instrukcí k výchově svých dětí, které Klára Mauerová pravidelně dostávala od takzvaného „doktora“, vyplývá, že by mohla Kateřina Mauerová jejich prostřednictvím ublížit nejen chlapcům, ale údajné Aničce - dítěti, za které se zřejmě na popud Kateřiny Mauerové vydávala Barbora Škrlová. Kdo tyto SMS zprávy psal, se zatím nezjistilo, je ale zřejmé, že sama Kateřina některé dopisy od imaginární postavy nosila své sestře Kláře sama.

Podle některých důkazů je mohly posílat právě Kateřina Mauerová a Škrlová. Obě ženy spolu několik let bydlely. Jaký byl ale jejich vztah, nelze podle psycholožky Blanky Zapletalové přesně určit. Zdá se ale, že byl lesbický. „Podle některých výpovědí jednou byly někde v knihovně na JAMU a měly se k sobě tak nápadně, že to v té pracovnici vzbudilo dojem lesbického vztahu,“ dodala.

Kateřina Mauerová se dnešního jednání účastní. K soudu přišli také Jan Turek a Klára Mauerová. Ta je od počátku velmi rozrušená a pláče. Další z obžalovaných - sourozenci Škrlovi ani Hana Bašová, dnes nepřišli. Podle obžaloby se i oni podíleli na mučení synů Kláry Mauerové. Některým obžalovaným hrozí osm let vězení, některým ale až 12 let.


Osobnostní profily podle soudních znalců


Klára Mauerová byla ovlivněna svou sestrou Kateřinou, které bezmezně věřila a která ji zmanipulovala. V době spáchání trestné činnosti netrpěla žádnou poruchou a mohla své jednání ovládat. Psychický tlak sice jednání ovlivnil, ale nijak podstatně. Nemá ani žádnou sexuální deviaci. Na Kateřině a později i na Aničce byla závislá, projevil se u ní zvrácený až patologický mateřský pud.

Kateřina Mauerová je ráda o samotě a uzavřená, je nadprůměrně inteligentní. Vyšetření nezjistilo psychotické poruchy. Žila s Barborou. Ve svých představách mučila děti, což nese známky sadismu s příchutí pedofilie. Násilí, které takoví sadisté používají, má formu i dlouhodobého utrpení. Měla potřebu moci.

Barbora Škrlová netrpí žádnou duševní poruchou, pouze poruchou osobnosti. Má tendence dramatizovat, reagovat emotivně a zdůrazňuje vlastní tělesnou přitažlivost. Má trvalý pocit neuspokojení. Důležitou roli v jejím životě hraje lež, udavačství a aktivní vymýšlení příběhů, v nichž hrála. V době páchání trestného činu však mohla své jednání rozpoznat a ovládat ho. Není pravděpodobné, že sebou nechala manipulovat, aniž by o tom nevěděla. Sektářská ideologie se nabízí jako jeden z motivů trestné činnosti.

Jan Škrla se znalci příliš nespolupracoval. Má sklony ke slovní, a ne fyzické agresivitě, jinak je klidný a trpělivý. Je vázaný na autority a má silný vztah k otci. Nejeví zájem o citové vztahy, chová se jako podivín, upřednostňuje samotu. Příznačná je labilní emotivita, ale i nadprůměrná inteligence.

Jan Turek je sebevědomou, dominantní, ale výrazně nevyzrálou osobností. V době páchání trestného činu mohl své jednání ovládat, ochranné léčení nepotřebuje.

Hana Bašová je podle znalců nevyváženou osobností, má sklon ke zkratkovitému jednání spojeném s doprovodnou agresivitou. Je nezodpovědná, dělá jen to, co ji baví. Nerespektuje příkazy rodičů ani učitelů. Její členství v náboženské skupině se nabízí, ale dokázat nelze.

Barbora Škrlová
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24