Lékárnická komora má zaplatit milionovou pokutu - omezovala propagaci lékáren

Praha - Milionovou pokutu vyměřil České lékárnické komoře (ČLK) Antimonopolní úřad. Komora odrazovala lékárny, aby lidem nabízely peníze nebo jiné pozornosti za předložení receptu. Opak by byl podle ní porušením povinností lékárníka a Etického kodexu komory, za které hrozí viníkovi disciplinární postih. Antimonopolní úřad má ale na věc jiný názor - jednání ČLK by podle něho mohlo vést k narušení hospodářské soutěže na trhu lékárenské péče. Komora se sankcí nesouhlasí, chce se odvolat.

K nařízení vedl komoru nesouhlas s postupem lékáren Dr. Max, které pacientům za předložení receptu nabízely finanční hotovost nebo jinou pozornost. Podle šéfa Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS) Martina Peciny ale patří taková lákadla pro zákazníky mezi legitimní způsoby propagace. Svým zásahem se proto ČLK dopustila omezení. Úřad proto rozhodl o udělení pokuty ve výši jednoho milionu korun.

"Ze stanoviska komory vyplývá přímá snaha …

… ovlivnit provozovatele lékáren v jejich nezávislém rozhodování. Úřad plně respektuje nezbytnost dodržování etiky v dané oblasti, nicméně tohoto cíle nemůže být dosaženo porušováním zákonných ustanovení." /Martin Pecina/

Sankce za omezování propagace lékáren není první pokutou, kterou Antimonopolní úřad lékárnické komoře udělil. Za podobné zásahy byla už jednou pokutována částkou 300 tiscí korun. V první polovině devadesátých let zavedla rozdílné podmínky pro odborné zástupce všech skupin provozovatelů lékáren a také povinnost členů komory platit za vydání osvědčení k vedení lékárny mimořádné příspěvky v rozdílné výši.